79. LỪA DỐI ĐÚNG CÁCH

Chu Cổ Dân nói đùa rất giỏi.

Một hôm, anh ta ngồi chơi trong phòng đọc sách của Thang Sinh, Thang Sinh nói:

- “Anh lâu nay là người có trí mưu, nhiều phương pháp, bây giờ tôi ngồi trong phòng này, anh có thể lừa tôi đi ra khỏi phòng được không?”

Chu Cổ Dân liền nói:

- “Ngoài cửa gió lạnh buốt, nhất định là anh không dám đi ra ngoài, nếu như anh ra đứng ngoài cửa, thì tôi có thể lấy cái ấm áp dễ chịu ở trong phòng để lừa anh, thì anh sẽ nghe lời của tôi.”

Thang Sinh đi ra ngoài cửa, đứng ở đó và nói:

- “Anh nghĩ như thế rất đẹp ! Coi, anh làm thế nào để lừa tôi đi vào trong phòng?”

Chu Cổ Dân vỗ tay cười lớn nói:

- “Ha ha, tôi đã lừa được anh đi ra ngoài cửa rồi đó !”

(Nhã Ngược)

Suy tư 79:

Người tham mà muốn trộm đồ của người khác thì trước sau gì cũng trộm được, bởi vì họ đã quyết tâm ăn trộm; người nói đùa nổi tiếng lại thêm có cơ trí nữa thì trước sau gì cũng lừa được người, cho nên đừng dại mà đùa với lửa, trước sau gì cũng bị cháy.

Ma quỷ là sư phụ của các sư phụ lừa dối, người Ki-tô hữu đều biết điều ấy, vì thánh Gioan tông đồ đã thức tỉnh chúng ta trước sự lừa dối của ma quỷ và phe cánh nó là những phản ki-tô: “Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian”. Vậy mà cũng có nhiều Ki-tô hữu tin theo những lời lừa dối ấy để bỏ đi đức tin chân chính của mình đã lãnh nhận từ nơi Đức Chúa Giê-su, họ tin và làm theo lời những ngôn sứ giả -là những người nói Lời Chúa nhưng không sống Lời Chúa.

Có ba điểm sau đây đễ nhận ra ngôn sứ giả trong thời đại này:

1. Họ giải thích thánh kinh theo ý họ để chống đối Giáo Hội.

2. Họ chống đối và phỉ báng các giám mục và linh mục của Hội Thánh mà Đức Chúa Giê-su đã lập.

3. Họ luôn tìm cách gây chia rẻ trong cộng đoàn.


Ma quỷ là kẻ lừa dối, cho nên những kẻ lừa dối là thần khí của tên phản ki-tô, họ nói thánh kinh rất giỏi và dùng thánh kinh để chống Giáo Hội; họ tìm những khuyết điểm của các giám mục và linh mục để công kích, phỉ báng, ác ý, chứ không góp ý; họ tìm cách để giáo dân này chia rẻ với giáo dân kia, chia rẻ cộng đoàn với chủ chăn.v.v...

Ai có Thần Khí của Đức Chúa Giê-su thì hãy nghe, nhìn và cảnh tỉnh...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info