Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/ThiềnVINH DANH ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO II

Ảnh của Lm. Nguyễn Thanh Châu, Orlando, Florida

Hạt lúa nếu không thối mục sẽ chẳng sinh hoa trái.Qua thập tự tới ánh quang

Per crucem ad lucem