CÁO PHÓ

Cha Anrê Vũ Bình Định
Lm. gốc Phát Diệm, nhập Tổng giáo phận Sàigòn,
Chính xứ Bình Phước Quận 6, Sàigòn.
Sinh ngày 29.11.1945 tại Gx. Mưỡu Giáp, Giáo phận Phát Diệm
Thụ phong Linh mục ngày 28.04.1973 tại Sàigòn.
Đã về Nhà Cha lúc 11g00 thứ ba 17.09.2019 tại Giáo xứ Bình Phước.
Hưởng thọ 74 tuổi với 46 năm linh mục.

Mục vụ của cha Anrê Định:
- 1973-1995: Phó xứ Bùi Phát
- 1995-2019: Chính xứ Bình Phước

Chương trình lễ tang:
- Nghi thức tẩm liệm lúc 17g00 thứ ba 17/9 tại Gx. Bình Phước,
634 Phạm văn Chí, P.8, Q.6, TP.HCM.
- Lễ an táng đồng tế: 8g30 thứ hai 23.09.2019 tại Nhà thờ Bình Phước,
sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
Gia đình Linh mục Tu sĩ gốc Phát Diệm thành thật chia buồn với tang quyến.
R.I.P.