TRĂNG TRUNG THU VIỄN XỨ
Ảnh của Tấn Đạt

Cho tôi trở lại tuổi thơ
Để tìm cái tuổi dại khờ ngày xưa
Ôi sao nhớ mấy cho vừa
Trung thu ngày đó mình chưa hiểu gì
Đèn sao họ rước họ đi
Đầu lân họ đội mình thì bám theo
(Trích thơ của Phạm Thái)