ĐƠN LẺ/LONELY
Ảnh của Robert Helfman

Hiền lành, có bạn có đôi
So đo tính toán, đơn côi một mình
(bt)