Phụ tỉnh Salêdiêng miền Bắc Việt Nam

Phụ tỉnh Salêdiêng miền Bắc Việt Nam chính thức khởi đầu với Thánh lễ tại lúc 10:30 sáng ngày 7/9/2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phêrô ở Vạn Phúc (Hà Nội ) do cha Giuse Nguyễn Văn Quang (Giám tỉnh Việt Nam - Mông Cổ) chủ tế và 40 linh mục Salesian đồng tế với sự tham dự của một số các thành viên trong gia đình Salesian (như quí sơ Dòng Con Cái Đức Mẹ Phù hộ FMA, các Công tác viên Salesian và hai Chí nguyện viên Don Bosco VDB). Cha Toma Aquinas TRẦN Quốc Tuấn (cha xứ giáo xứ Vạn Phúc) là cha phụ tỉnh với nhiệm kỳ 3 năm, ngoài ra, một ban có vấn cũng ngài cũng được công bố trong dịp này.

Đây là phụ tỉnh thứ hai của tỉnh dòng Việt nam gồm phụ tỉnh Mông Cổ và nay là phụ tỉnh Miền Bắc Việt Nam. Phụ tỉnh chính thức được Bề trên cả châu phê vào thứ Bảy 07/09/2019. Cha Bề Trên Cả đã chính thức phê chuẩn việc thiết lập Phụ tỉnh miền Bắc, với sự đồng thuận của Ban Tổng Cố vấn của Ngài vào tháng Sáu vừa qua.

Phụ tỉnh Salêdiêng miền Bắc Việt Nam


Theo tài liệu do cha Trần Văn Hào SDB cho hay thì phụ tỉnh miền Bắc Việt Nam hiện có 10 cộng đoàn, trải dài từ Hà Tĩnh đến vùng biên giới phía Bắc, gồm các cộng đoàn sau: Kỳ Anh (Hà tĩnh); Quảng Nạp (Phát Diệm); Dương A (Bùi Chu); Trại Gạo (Thái bình); Cát Đàm (Thái Bình); Đức Ninh (Hưng Yên – Thái Bình); Vạn Phúc (Hà nội); Hoà An (Bắc Ninh); Ngạn Sơn (Lạng Sơn) và Lào Cai (Hưng Hoá).

Trong số 10 cộng đoàn (communities) nêu trên, chỉ có 3 cộng đoàn đã được chính thức thiết lập theo giáo luật (canonically erected) và mỗi cộng đoàn đó phải có ít nhất 4 hội viên đã tuyên khấn trọn đời, đó là cộng thể Cát Đàm, cộng thể Kỳ Anh và cộng thể Hoà An. Trong Tỉnh dòng Việt nam (VIE), anh em đã thống nhất cách gọi ‘Cộng thể’ đối với những cộng đoàn như thế. Còn những cộng đoàn khác chưa đủ con số hội viên khấn trọn (4 SDB) như giáo luật đòi hỏi, anh em dùng cách gọi là ‘cộng đoàn’, cho dù hạn từ theo giáo luật hoặc theo Hiến luật vẫn chỉ có 1 từ ngữ duy nhất, là ‘Community’ (communauté hay communitá). Đây là hướng dẫn chính thức từ văn phòng trung ương của Cha Bề Trên cả tại Rôma.

Cha Bề trên miền Á Châu và một vài hội viên của Phụ tỉnh


Cộng đoàn Lào Cai còn có thêm một Hiện diện (Salesian Presence) trực thuộc, đó là Hiện diện ‘Hương Tran’ (Hưng Hoá) và cộng đoàn Hoà An có thêm một vệ tinh kèm theo, đó là Hiện diện Nông Vụ (Hà nội – Bắc Ninh).

Tổng số anh em SDB tại Phụ tỉnh miền Bắc hiện nay là 44 hội viên, trong đó có 11 Sư huynh Salêdiêng.

Trong văn thư phê chuẩn việc thiết lập Phụ tỉnh miền Bắc Việt Nam, Cha Bề Trên Cả nói tới 3 lý do:

+ Vì khoảng cách địa lý khá xa xôi giữa các cộng đoàn tại miền bắc đối với trụ sở của tỉnh dòng tại miền nam, việc thiết lập phụ tỉnh sẽ giúp cho việc sinh động và cai quản trong tỉnh dòng được thuận lợi hơn.

+ Để phục vụ cho nhu cầu mục vụ tại các giáo phận tại miền Bắc.

+ Để tiếp cận các thanh thiếu thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi tại những vùng ven xa xôi (peripheries) ở miền bắc theo sứ mệnh Salêdiêng, đạt được hiệu quả tốt hơn hơn.

Trên toàn thế giới, hiện nay dòng Salêdiêng có tất cả 10 Phụ tỉnh. Riêng trong miền Đông Á – Châu Đại Dương (EAO) đã có tới 5 (hoặc 6) Phụ tỉnh, đó là các phụ tỉnh Thái Bình Dương ( Pacific delegation) với 30 hội viên, gồm có Tân Tây Lan, đảo quốc Fiji và đảo quốc Samoa; phụ tỉnh Pakistan với 12 hội viên; phụ tỉnh Mongolia với 12 hội viên; phụ tỉnh Cambodia với 23 hội viên và phụ tỉnh miền bắc Việt Nam với 44 hội viên.

Theo cắt nghĩa từ trung ương, các Phụ tỉnh (delegation) không phải là những đơn vị hành chính độc lập như các Tỉnh dòng (province) hay các Á tỉnh (vice- province), nên các phụ tỉnh không có ký hiệu riêng (như tỉnh dòng Việt nam có ký hiệu VIE, tỉnh dòng bắc Phi luật tân có ký hiệu FIN, Á tỉnh Papua New Guinea – đảo Solomon có ký hiệu PGS…). Các phụ tỉnh cũng không có thánh hiệu (hay thánh Bổn mạng). Mỗi phụ tỉnh đều có quy chế riêng tương hợp với hiên trạng đặc thù của phụ tỉnh đó. Quy chế này sẽ do tỉnh dòng đề xuất và được cha Bề Trên cả chuẩn nhận.

Cha Bề Trên Phụ tỉnh tiên khởi (hay từ ngữ theo Hiến luật là ‘Delegate/ Delegato – Uỷ viên) của Phụ tỉnh miền Bắc Việt Nam là cha Tôma Aquinô Trần Quốc Tuấn, SDB. Ngài được Cha Bề Trên cả bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm.