AN BÌNH /PEACEFUL
Ảnh của Robert Helfman

Không như phố lớn thị thành
Ngoại ô tỉnh nhỏ dịu dàng bình an
(bt)