Chúa Nhật 5 PHỤC SINH. C
(Ga 13: 31-33a. 34-35)
ĐIỀU RĂN MỚI


Giới răn quan trọng trong đời,
Yêu thương gắn bó, như lời Thầy khuyên.
Vợ chồng trung tín song nguyền,
Thanh niên thiếu nữ, tơ duyên gọi mời.
Mẹ cha con cái sống đời,
Bạn bè thân hữu, cao vời tình thân.
Tình yêu nâng đỡ tinh thần,
Người thân kẻ lạ, cũng cần yêu thương.
Điều răn Chúa dậy mở đường,
Yêu nhau dấu chỉ, là trường học khôn.
Người trên kẻ dưới ôn tồn,
Yêu người yêu Chúa, kính tôn hết lòng.
Mến yêu thành thật tinh trong,
Thi hành luật dạy, theo dòng thời gian.
Cùng chung cuộc sống trần gian,
Người lành kẻ dữ, ơn ban bởi trời.
Tác sinh hình ảnh Chúa Trời,
Tương thân tương ái, gọi mời yêu nhau.
Chúa ban phúc lộc mai sau,
Tình yêu tha thứ, nỗi đau xóa nhòa.

Căn cứ điều này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau. Chúa đã truyền lại cho chúng ta một gia sản qúi báu. Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để cùng quy tụ chúng ta lại thành một cộng đồng yêu thương. Chúng ta gọi đây là Bí tích tình yêu.

Hãy yêu thương, đó là dấu chỉ và là đường vào đạo. Đạo của tình yêu. Để yêu thương con người một cách trọn vẹn, Chúa đã chia xẻ kiếp làm người với chúng ta. Chúa đã học biết yêu thương và vâng phục Đức Maria và thánh Giuse trong đời sống gia đình. Gia đình là chiếc nôi của tình yêu. Nếu chúng ta không thể yêu những người trong gia đình, làm sao chúng ta có thể nói chúng ta yêu những kẻ khác.

Thời đại văn minh tiến bộ khoa học, chúng ta có thể dùng mọi phương tiện kỹ thuật truyền thông để liên hệ với nhau. Chúng ta có thể dùng thơ từ, thiệp báo, phôn, điện thư, tín nhắn, facebook, facetime… để thông tin và thăm hỏi. Các phương tiện di chuyển cũng không thiếu, chúng ta có máy bay, tầu, xe lửa, xe hơi và các loại phương tiện khác để đi đến các địa chỉ. Xã hội con người rất xa mà gần, rất gần mà lại xa. Có nhiều những câu truyện tình trên mạng, chưa nhìn thấy nhau, chưa biết nhau, vẫn có thể cảm thông với nhau. Trong khi ngay những thành viên trong gia đình, nhìn thấy nhau hằng ngày lại cảm thấy chướng tai gai mắt. Thật lạ kỳ.

Chúa ban cho chúng ta giới luật yêu thương. Đây là tinh hoa của đạo Chúa và của đạo làm người. Ai cũng muốn mình được yêu và yêu. Nói đến yêu là nói đến trái tim. Trái tim chính là nguồn tiếp ứng máu huyết sự sống. Chúng ta không thể sống hạnh phúc, nếu không có tình yêu. Tình yêu được ghi dấu trong mỗi bước đường chúng ta đã trải qua. Có yêu chúng ta sẽ được đáp lại bằng tình yêu.

Khi chúng ta sờ vào vật gì, chúng ta để lại dấu vết trong không gian và thời gian và cả nơi lòng người. Khi chúng ta sờ vào đồ vật như nắm cửa, cuốn sách hay đồ dùng, chúng ta để lại dấu tay. Bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, chúng ta cũng nên để lại dấu ấn của tình yêu nơi lòng người. Dấu ấn tình yêu sẽ không phai mờ.

Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Yêu là cho đi. Cho đi thời gian, cho đi khả năng, cho đi những cảm thông và tha thứ. Vì cho thì qúi hơn nhận. Hãy yêu và chúng ta sẽ được yêu. Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con và Chúa đã cho đi tất cả. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như con cùng một Cha trên trời.

THỨ HAI, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 14, 21-26).
YÊU MẾN


Chúa truyền môn đệ lời này,
Giới răn cao trọng, yêu Thầy mến Cha.
Cha Thầy yêu mến chúng ta,
Tỏ mình mạc khải, mưa sa đong đầy.
Ai mà tuân giữ lời Thầy,
Chúng Ta sẽ đến, vui vầy sống chung.
Tình Cha nhân ái bao dung,
Nguồn ban sự sống, muôn trùng ân thiên.
Trao ban ân sủng siêu nhiên,
Nghe lời Chúa dậy, dịu hiền mến thương.
Cha Ta là Đấng dẫn đường,
Thánh Thần Phù Trợ, tựa nương sống đời.
Ơn Cha cao cả tuyệt vời,
Danh Thầy sai đến, dậy khơi mọi điều.
Thần Linh nhắc nhở thêm nhiều,
Khai tâm mở trí, cao siêu nhiệm mầu.

THỨ BA, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 14, 27-31a).
BÌNH AN


Bình an tâm trí rạng ngời,
Tâm hồn thanh thản, sống đời an vui.
Đừng lo xao xuyến bùi ngùi,
Cũng đừng sợ hãi, tới lui muộn phiền.
Thầy đi dọn chỗ cao thiên,
Ngày sau trở lại, cõi tiên dẫn về.
Kiên tâm trung tín lời thề,
Vui mừng đón nhận, chẳng nề gian truân.
Lời Thầy loan báo tự nguồn,
Tới khi xảy đến, thì luôn tín thành.
Nhiều điều kín nhiệm tốt lành,
Thần Linh sẽ tỏ, nhân danh lời Thầy
Thế gian thủ lãnh sa lầy,
Không gây quyền lực, vì Thầy bên Cha.
Thầy luôn yêu mến Chúa Cha,
Thực hành thánh ý, ngợi ca danh Người.

THỨ TƯ, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 1-8).
CÂY NHO


Cây nho sai trái trong vườn,
Xanh um cành lá, bên sườn đồi cao.
Trái thơm chín mọng ngọt ngào,
Chúa Cha trồng cấy, biết bao ân tình.
Chăm nom vun tưới trổ sinh,
Ra công nuôi dưỡng, tận tình lắng lo.
Đây Thầy ví tựa cây nho,
Nhành nào kết hợp, sẽ cho trái vàng.
Nhiệm mầu thân thể cao sang,
Mỗi người chi thể, dễ dàng kết giao.
Là đầu nhiệm thể trên cao,
Chúa ban đặc sủng, dồi dào thánh ân.
Cành nào lìa khỏi tấm thân,
Sẽ mau khô héo, trụi trần cháy tiêu.
Danh Thầy vinh hiển cao siêu,
Hồn ai liên kết, ban nhiều ân thiêng.

THỨ NĂM, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 9-11).
TÌNH YÊU


Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Trao ban chia sẻ, cho người trần gian.
Cha yêu nhân loại vô vàn,
Sai Con yêu dấu, mưa tràn ân tuôn.
Chúa Cha yêu mến Thầy luôn,
Yêu thương ban phát, hằng muôn ơn lành.
Các con tuân giữ thực hành,
Điều Thầy truyền dạy, tín thành thực thi.
Tình thương chan chứa từ bi,
Niềm vui trọn vẹn, khắc ghi trong hồn.
Chính Thầy vâng giữ kính tôn,
Danh Cha vinh hiển, thiên môn rạng ngời.
Vì yêu dâng hiến tuyệt vời,
Hy sinh cứu độ, cho người thế gian.
Ước mong vui hưởng thánh nhan,
Bên Cha từ ái, chứa chan phúc lành.

THỨ SÁU, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 12-17).
HOA TRÁI


Như Thầy yêu mến các con,
Yêu thương thí mạng, ân tròn nghĩa cao.
Lệnh truyền Thầy muốn gởi trao,
Mến yêu gắn bó, kết giao tình người.
Hiến thân vì bạn cao vời,
Tâm tình cao quí, trên đời hiếm thay.
Chúa thương chịu khổ đắng cay,
Thí mình cứu độ, trả vay nợ đời.
Con người tội lỗi ngập trời,
Thầy thương cất nhắc, phận người tự do.
Trở nên bạn hữu thầy trò,
Chia phần gia nghiệp, dự kho Nước Trời.
Chính Thầy đã chọn vào đời,
Trổ sinh hoa trái, rạng ngời phúc vinh.
Yêu thương giới luật vô hình,
Thực hành đức ái, chữ tình trước tiên.

THỨ BẢY, TUẦN 5 PHỤC SINH
(Ga 15, 18-21).
BÁCH HẠI


Thế gian thù ghét các con,
Vì danh Chúa Cả, héo hon buồn sầu.
Các con đã biết từ đầu,
Ghét Thầy trước hết, ngõ hầu tẩy chay.
Những người tín hữu hôm nay,
Vai mang thánh giá, mỗi ngày theo Ta.
Chính Thầy đã chọn chúng ta,
Trở thành môn đệ, đi ra rao truyền.
Tin Mừng cứu độ tinh tuyền,
Sống đời trung tín, dủ khuyên mọi người.
Hãy cùng tuân giữ lời mời,
Thực thi ý Chúa, vào đời chứng nhân.
Cho dù bắt bớ hại thân,
Niềm tin kiên vững, tinh thần lạc quan.
Nguồn ơn thánh đức trao ban,
Thầy luôn hiện diện, thiên nhan sáng ngời.