"…Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh Thiên Thần trên trời. Cùng vui lên hỡi các thừa tác viên này. Tiếng loa Cứu Độ hãy vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng: Vua Khải Hoàn…”

Lúc 19 giờ ngày 20/4/2019, Gx St Margaret Brunswick Melb Australia long trọng cử hành Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh được mở đầu với phần Phụng vụ Ánh Sáng. Tại đài Đức Mẹ, cha chủ tế đã làm phép lửa mới, ghi các biểu tượng của Đức Kitô lên nến phục sinh và lấy lửa mới thắp nến phục sinh. Sau đó, thầy Đạt Phùng SDB đã long trọng cùng rước nến vào nhà nguyện với ba lần tung hô “Ánh sáng Chúa Kitô – Tạ ơn Chúa”. Ngọn lửa từ Nến Phục Sinh được lan tỏa ra khắp nguyện đường và trong ánh sáng chan hòa ấy, Cha chủ tế đã cất lên bài ca công bố Tin Mừng Phục Sinh...