Cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô "Sức mạnh của ơn gọi. Đời sống hiến dâng ngày nay", sẽ được ra mắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2018.

Nội dung quyển sách là cuộc trò truyện kéo dài bốn giờ giữa Đức Thánh Cha và nhà truyền giáo Tây Ban Nha Fernando Prado, diễn ra tại Santa Marta vào tháng Tám năm 2018, đề cập đến các chủ đề như ơn gọi, đời sống thánh hiến và những cuộc đấu tranh mà Giáo Hội ngày nay đang phải đối diện.

Cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng “Sức mạnh của ơn gọi”dài 120 trang đã được dịch sang 10 thứ tiếng.

Trong số rất nhiều chủ đề được đề cập trong cuộc đối thoại, ĐGH đã sử dụng các ví dụ từ cuộc đời và kinh nghiệm của mình.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói đến tất cả các chủ đề về ơn gọi và nhiệm vụ của những người dâng hiến, kể cả những khó khăn mà Giáo Hội đang phải đối mặt trong thời đại ngày nay.

Điểm đặc biệt của cuộc phỏng vấn này là Đức Giáo Hoàng từ chối nhận các câu hỏi gửi cho Ngài trước cuộc phỏng vấn để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực, ngay cả đối với một số chủ đề khó khăn hơn.

Cuộc đối thoại được chia thành ba chương: "Hãy nhìn vào quá khứ với lòng biết ơn", "Sống hiện tại với niềm đam mê" và "Hướng về tương lai với hy vọng".

Nguyễn Long Thao