Tông đồ Andre, vị Thánh với thập gía chéo hình chữ X

Ông Andre là một trong 12 Tông đồ được chính Chúa Giêsu tuyển chọn kêu gọi theo sát Chúa Giêsu ba năm để trở thành cột trụ xây dựng Giáo hội Chúa ở trần gian.

Tông đồ Andre là ai?

Theo phúc âm Thánh Mattheo ( Mt 4,18-19) và Thánh Marco ( Mc 1,16-17) Chúa Giêsu khi ra giảng nước Thiên Chúa đã kêu gọi Andre là anh của Ông Phero làm tông đồ đầu tiên ở bờ hồ Galile vùng Nazareth nước Do Thái.

Căn cứ theo tường thuật đó Ông Andre là ngư phủ sinh sống bằng nghề chài lưới đánh bắt cá. Và Chúa Giêsu đã nói với hai ông câu kêu gọi thời danh đi làm việc tinh thần thiêng liêng tương tự như nghề các ông đang làm: „Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá“. ( Mc 1,17).

Theo sử sách cũ viết để lại Tông đồ Andre sinh thành ở Bethsaida vùng miền Galilee nước Do Thái vào khỏang năm 5. trước Chúa giáng sinh, là anh cùng dòng máu ruột thịt với Tông đồ Phero.

Theo Phúc âm Chúa Giêsu Thánh Gioan ( Ga 1,35-42) Ông Andee đã là môn đệ của Thánh Giaon tẩy giả. Và Thánh Gioan tẩy giả đã giơ tay chỉ giới thiệu với câu nói thời danh cho Ông Andre về Chúa Giêsu: „Đây Chiên Thiên Chúa“.

Ông Andre theo Chúa Giêsu và đã hỏi lại Chúa Giêsu: Thưa Thầy , Thầy ở đâu? Và lặp tức Ông nhận được câu trả lời thời danh của Chúa Giêsu: Đến mà xem!

Chúa Giêsu gọi Ông qua sự tôn trọng tự do của Ông Andre, và trao cho Ông sự tin tưởng trong tương quan chặt chẽ thân mật.

Theo Chúa Giêsu, nhưng Andre không dừng lại chỗ đó, Ông đi rủ dẫn em mình là Ông Simon Phero cùng đi theo Chúa Giêsu:„ Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia (Đấng cứu thế)“( Ga 1,40).

Như thế ngay từ giây phút đầu tiên Ông Andre đã có tinh thần truyền giáo làm công việc mục vụ tông đồ cho Chúa Giêsu.

Andre là người đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi theo Ngài làm tông đồ trong nhóm 12 Tông đồ của Chúa Giêsu. Căn cứ vào đó, phụng vụ Giáo hội Chính Thống Đông phương đã tôn kính Ông cho Ông thêm tên Protoklitos, có nghĩa Người được kêu gọi trước hết.

Thánh Tông đồ Phero, em Tông đồ Andre, được Chúa Giêsu cắt cử làm thủ lãnh Giáo hội Chúa ở trần gian. Và Phero sang Roma thành lập Giáo hội. Và có tên là Giáo Hội Công Giáo Roma.

Còn Tông đồ Andre theo tương truyền sang giảng đạo ở vùng biển Đen, ở vùng Thrakien và nước Hy Lạp. Có tương truyền thuật lại Tông đồ Andre làm Giám mục Patras và ngày 30.Tháng Mười Một năm 60. sau Chúa giáng sinh đã chết tử vì đạo ở đó.

Khi bị hành hình Tông Đồ Andre đã xin cho được đóng đinh vào thập gía chéo theo hình chữ X. Vì thế ngày nay hình Thánh nhân được vẽ khắc trình bày với cuốn sách Phúc âm Chúa Giesu trên tay với cây thập tự chéo hình chữ X bên cạnh.

Cây thập tự chéo hình chữ X đã trở thành một biểu tượng phổ thông thời danh trong văn hóa dân gian, và có tên là dấu thập tự Andre.

Di tích thân xác Thánh Tông đồ Andre năm 356 được đưa rước tôn kính ở thánh đường các Tông đồ thành Constantinopel, nay thuộc đất nước Thổ nhĩ Kỳ.

Nhưng thủ cấp của Thánh tông đồ Andre lại được đưa về Roma năm 1462, và năm 1964 dưới thời đức Thánh Giáo hòang Phaolô VI. thủ cấp thánh Andre trong tinh thần Đại kết được di chuyển trả về cho Giáo hội Chính Thống thành Patras, theo tương truyền nơi Thánh nhân bị đóng đinh vào thập gía chéo hình chữ X.

Một Chúa, một đức tin, nhưng lại có hai nhánh Giáo hội: Công Giáo và Chính Thống - tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo năm 1054.

Giáo Hội Công Giáo bên Roma với Thánh Tông đồ Phero, và Giáo hội Chính Thồng bên Hylạp thành Constantinopel tôn kính Thánh tông đồ Andre trọng thể đặc biệt. Vì thế, Hai Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống là Giáo hội anh em trong tương quan hai vị thủ lãnh là anh em ruột thịt với nhau, hai vị thủ lãnh cùng là tông đồ Chúa Giêsu, và hai Giáo hội cùng có một đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.

Thánh tông đồ Andre rất được tôn kính là quan thầy của Gíáo hội Chính Thống nước Nga. Quan thầy vùng Achajas bên Hy lạp, quan thầy của nước Rumania, nước Spanien.

Ngoài ra Thánh Tông đồ Andre cũng được nhận làm thánh quan thầy cùa các ngư phủ, của người buôn bán cá.

Hằng năm Giáo Hội Công Giáo mừng kính lễ Thánh Tông đồ Andre vào ngày 30. Tháng Mười Một.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long