Xem hình ảnh

Trong cuộc hành hương Do Thái - Roma do VietCatholic tổ chức vào cuối tháng trước, chúng tôi đã gửi tới quí độc giả nhiều hình ảnh cuả các phóng viên Vietcatholic (Nguyễn Văn Hoá & Kim Dung, cô Caroline Nguyễn và ông Nguyễn Văn Thanh) mô tả các biến cố quan trọng như việc khai mạc thánh tượng Đức Mẹ Lavang trên đồi Kyriat Yearim và việc khai mạc tấm bia đá Tám Mối Phúc Thật bằng tiếng Việt Nam ở Do Thái.Đó là những hình ảnh có tính cách thời sự, bây giờ sau khi đã dành thời gian ôn lại kho hình ảnh khổng lồ cuả các phóng viên, chúng tôi cảm thấy có thể xếp đặt thành một vài album có ‘chủ đề’ chặt chẽ hơn, và do đó chúng tôi xin được tái ngộ qua những ký sự về các địa điểm quan trọng khác.Chúng tôi không nhắm vào mục đích giới thiệu điạ điểm hành hương cho độc giả, việc đó đã có nhiều bậc tôn sư đã làm và làm rất hay, mục đích khiêm nhường cuả chúng tôi chỉ là gợi lại một vài kỷ niệm cho những người đã đi hành hương, và chuẩn bị cho những vị sắp đi một vài khái niệm đơn sơ dễ nhớ.

Chúng tôi xin bắt đầu với Con đường Thương Xót (Via Dolorosa) ở Jerusalem.

Theo truyền thống từ thuở sơ khai thì Via Dolorosa (con đường Thương Xót) bắt đầu từ cổng phiá Đông cuả thành Jerusalem gọi là Cổng Sư Tử hay còn gọi là Cổng Thánh Stephanô (Xem hình trong album) và đi theo hướng Tây, kết thúc ở nhà thờ Mộ Thánh (Church of the Holy Sepulchre).

Kể từ thế kỷ 14 cho đến nay thì theo truyền thống cuả dòng Phan Sinh, con đường đó là 14 chặng đàng Thánh Giá, gần như vòng tròn bắt đầu từ nhà thờ Chuá Chịu Đánh Đòn (church of the Flagellation) là chỗ cuả hai chặng đầu tiên (Chuá bị luận giết và Vác Thánh Giá,) rồi từ đó đi theo đường phố đến những chặng kế tiếp như Chuá Bị Ngã, Chuá Gặp Đức Mẹ, Ông Thánh Simeon đỡ Thánh Giá, Bà Veronica lau mặt Chuá, Chuá thương thành Jerusalem vv cho đến chặng thứ 10 thì tới Nhà Thờ Mộ Chuá và kết thúc 5 chặng cuối cùng ở trong lòng cuả nhà thờ: Chuá bị lột áo, bị đóng đinh, chết trên Thánh Giá, hạ xác và táng xác trong mồ.Nhà Thờ Mộ Thánh là chỗ thánh thiêng nhất, là nơi cực trọng, cực thánh trong thế giới Kitô Giáo vị ở đây bao gồm 2 địa điểm quan yếu cuả lịch sử Cứu Chuộc cuả Chuá Kitô: là núi Sọ nơi Ngài chịu tử nạn để chuộc tội cho nhân loại và Mộ Thánh, nơi Ngài chịu táng xác và sống lại vinh hiển.

Những hình ảnh trong album đủ để trình bày cả hai trình tự cuả Via Dolorosa (theo truyền thống cổ xưa và theo truyền thống Phan Sinh.) Chúng tôi bắt đầu với cổng thành Sư Tử, đi qua các phố chợ, tới nhà Tiệc Ly, vườn Cây Cầu, dinh Cai Pha, nhà thờ Chuá chịu đánh đòn, các chặng đàng Thánh Giá và kết thúc ở nhà thờ Mộ Thánh.