ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đang ở vào những ngày của tháng Các Linh Hồn - Mùa Báo Hiếu - và tiến dần đến những ngày cuối năm Phụng Vụ của Giáo Hội.

Câu chuyện của 2 người đàn bà trong bài bài đọc thứ I và bài Tin Mừng đã dâng cho tiên tri Êlia và Thiên Chúa cả phần thiết yếu của 2 bà đã được Chúa chúc phúc. Các bà đã ý thức được những gì các bà hiện có là của Chúa ban cho. Đây cũng là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ trong tháng Các Linh Hồn, để trong cuộc sống luôn hướng đến tha nhân và phần rỗi đời sau.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Câu chuyện người quả phụ dâng cho tiên tri Êlia những gì bà có để nuôi sống bà và đứa con trong những ngày hạn hán. Chúa đã làm phép lạ cho hủ bột và bình dầu của bà đã không bao giờ cạn.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô tiếp tục quảng diễn về chức linh mục mà chúng ta đã nghe trong những Chúa Nhật vừa qua. Nhưng phần cuối lá thư, Ngài hướng đến sự thưởng phạt trong ngày cánh chung.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Câu chuyện dâng cúng vào đền thờ trong xã hội thời xưa và nay đều được coi là một nghĩa vụ. Phần Anh Chị Em, khi đi đến Nhà Chúa dâng thánh lễ, có cảm thấy sự dâng cúng vào Nhà Chúa để xây dựng Nhiệm Thể của Giáo Hội là một nghĩa vụ hay đó là gánh nặng?


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Qua sự hiện diện nơi đây, chứng tỏ chúng ta tin có đời sau. Xin cho sự thông hiệp nầy giúp phát triển lòng mến Chúa và tình anh em thêm đậm đà.

1. Xin cho những việc chúng ta thực hiện nơi gia đình, xưởng thợ, công trường, học đường và gia đình sẽ đem đến cho những người sống xung quanh sự vui tươi và hạnh phúc. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người thiếu vắng tình thương, bị hiểu lầm, cô đơn... Xin cho những cố gắng của cá nhân hay đoàn thể sẽ xoa dịu phần nào những nổi thống khổ của anh em đồng loại. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những bài học của phần Lời Chúa hôm nay luôn nhắc nhở chúng ta: Chúa là nguồn mọi ân phúc. Xin cho chúng ta biết xử dụng của cải đời nầy để tạo tình thương và đồng thời tô thắm triều thiên của chúng ta mai ngày trên thiên quốc. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho cuộc sống của chúng ta sẽ là một cuộc sống cho đi không ngừng nghỉ: thời gian, vật chất cũng như tinh thần để xoa dịu những nỗi thống khổ vật chất và tinh thần của nhân loại. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho những thân bằng quyến thuộc đã yên nghỉ, những linh hồn chúng ta phải nhớ đến cách riêng trong tháng Các Linh Hồn. Chúng ta cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Cha là nguồn mạch mọi ân phúc, xin canh tân lòng trí chúng con, để qua ánh sáng của Thánh Linh, chúng con sẽ khôn ngoan xử dụng của đời chóng qua mà mua lấy phần thưởng đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.