Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Phúc âm hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện người luật sĩ cảm thấy phân vân về luật đạo cũ có nhiều giới răn phức tạp, đã đến thỉnh ý Đức Kitô. Ngài đã trả lời một cách rõ ràng không có giới răn nào trọng hơn giới răn nào. Tất cả đều tóm trong 2 giới răn chính đó là mến Chúa và yêu người.

Tân Ước và Cựu Ước bổ túc cho nhau. Cả hai đều là Lời Chúa, chúng ta cần lãnh hội Lời Sống đó, như là của ăn thường nhật như lời Chúa Giêsu phán: “Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn bởi LỜI do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây.

TRƯỚC BÀI I:
Điều được Thiên Chúa hài lòng là sự siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Chúng ta thử tự hỏi chính mình: có bao nhiêu gia đình trong cộng đoàn-xứ đạo đọc kinh tối chung với con cái?

TRƯỚC BÀI II:
Chức linh mục trong giao ước mới do Chúa Giêsu thiết lập. Chức linh mục đó ngày nay được trao ban cho con người. Họ được Chúa tuyển chọn giữa anh em đồng loại. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục của Chúa cách riêng khi nghe bài đọc sau đây.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Chúa nối kết hai tư tưởng cũ và mới: Mến Chúa và Yêu Người thành một giới răn. Với ơn Chúa giúp, chúng ta cố gắng thực thi 2 điều nầy song song trong cuộc sống.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Tình yêu Thiên Chúa đươc biểu lộ nơi Đức Kitô một cách hoàn hảo. Là những Kitô hữu, chúng ta đang thể hiệntình yêu ấy nơi anh em đồng loại. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để mỗi ngày tình yêu ấy càng biểu lộ rõ nét gương mặt của Chúa Kitô hơn:

1. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết thể hiện tình yêu Chúa, qua việc tuân giữ các giới răn, phụng sự Chúa trong tình con thảo. Đặc biệt là việc tuân giữ Ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa giúp chúng ta thể hiện điều răn thứ II cũng quý trọng như điều răn thứ I. Yêu thương anh em, chia sẻ tình người và tạo sự đoàn kết giữa nhau. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho tình thân ái giữa chúng ta mỗi ngày được triển nở thông cảm nhau nhiều hơn, để tất cả chúng ta dùng nhiệt huyết tô đậm tình anh em nghĩa đồng bào. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta đang ở trong Mùa báo Hiếu, xin cho chúng ta biết gia tăng những việc đạo đức, hy sinh trong cuộc sống để cầu nguyện cho những tiền nhân đã ra đi trước chúng ta được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta dùng it giây thinh lặng để nhớ đến những linh hồn mồ côi… họ không còn ai để nguyện cầu…

* Thinh lặng ít giây… đọc câu sau đây như thường lệ…

Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Chúa mời gọi chúng con sống hai giới răn Mến Chúa và Yêu Người. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện hai điều căn bản mà Chúa mời gọi chúng con thể hiện trọng cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.