Sáng 16/09/2018, Đức Ông Xavier Rambaud, Đại diện Đức Tổng Giám Mục Paris phụ trách các cộng đoàn ngoại kiều tại Paris đã dâng Thánh lễ công nhận các Ban Mục Vụ và Ban Kinh tế tại Giáo xứ Việt Nam Paris.

Trong lời chào mừng Đức Ông đại diện Đức TGM Paris, cha Giám đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang đã nhắc lại nhiệm vụ chính yếu của ban mục vụ là xem xét các sinh hoạt trong Giáo xứ để đưa ra các định hướng thích hợp nhằm làm thăng tiến cộng đoàn, theo tinh thần tự sắc Ecclesiae sanctae của Đức Phaolô VI. Ban kinh tế có nhiệm vụ giúp cha giám đốc trong vấn đề quản trị cơ sở.

Sau khi thầy phó tế Tạ Đình Chung công bố Tin Mừng bằng hai ngôn ngữ Việt, Pháp : ‘‘Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo’’, Đức Ông Rambaud đã diễn giảng Tin Mừng, đi từ phụng vụ lời Chúa : ‘‘Thầy là Đức Kitô’’, đến nhiệm vụ của các ban mục vụ và kinh tế là đem hết tâm sức phục vụ Thiên Chúa trong vui mừng và hân hoan, theo tông huấn Gaudete et Exsultate.

Sau đó, cha Giám đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang đã trình diện ban đại diện của ban mục vụ và ban kinh tế như sau :
Ban Mục vụ : Đại diện : LS Lê Đình Thông. Phó Đại diện : GLV Võ Tri Văn, Thư ký : Loch Satho Khoa.
Ban Mục vụ gồm 16 thành viên chính thức và 14 thành viên dự khuyết.
Ban Kinh tế do Cha Quản lý Trần Anh Dũng là Trưởng ban, gồm có Nữ tu Nguyễn Kim Thoa, Kế toán trưởng Nguyễn Xuân Thảo và 4 thành viên.

Các thành viên trong ban mục vụ và ban kinh tế đứng thành hình bán nguyệt trước cung thánh. Đức Ông Rambaud cử hành nghi thức Sai Đi và ban phép lành trọng thể cho hai cơ cấu tân lập.

Cuối thánh lễ, LS Lê Đình Thông đã thay ban mục vụ cám ơn Đức Ông Đại diện Đức Tổng Giám Mục Paris : Các vị đại diện đã được đại biểu các phong trào và đoàn thể Công Giáo tiến hành tại Giáo xứ bầu ra chiều ngày 09/09/2018 (hình 2). Các cơ cấu mới đáp ứng hai mục tiêu hiệp nhất và hội nhập với tổng giáo phận Paris (lược dịch).

Cha Giám đốc Nguyễn Kim Sang đã nhấn mạnh về sự đổi mới không những về danh xưng, nhưng chủ yếu là hướng đến tính cộng đoàn (collégialité), thay vì sự phân cấp quyền hạn (attributions).

Bài và hình ảnh : Phó tế Phạm Bá Nha