Calcutta - Vào ngày lễ kính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, ngày 5 tháng 9, con cái Mẹ gồm các nam nữ tu sĩ, các người yêu mến Mẹ, Công Giáo cũng như không Công Giáo, đã về nhà mẹ của dòng Truyền Giáo Bác Ái để cử hành thánh lễ kính nhớ Mẹ Thánh Terêsa thành Calcutta

Đức Tổng Giám Mục Thomas D'Souza của thánh phố Calcutta đã chủ sự thánh lễ kính nhớ mẹ Thánh. Cùng đồng tế với Ngài có hơn 30 linh mục thuộc dòng Corpus Christi là dòng do chính mẹ Têrêsa đã lập nên để thánh hóa các Linh Mục.

Sau thánh lễ, Đức TGM, các Linh Mục và giáo dân đến viếng mộ Mẹ. Nữ tu Mary Prema, Bề Trên Cả hiện nay của dòng Truyền Giáo Bác Ái nhắc lại ý nghiã Gia Đình của Mẹ Teresa. Mẹ nói:

"Người nghèo, không được yêu thương, không có gia đình, nhưng Chúa chọn chúng tôi gia nhập với gia đình họ. Tất cả các nữ tuTruyền Giáo Bác Ái các thầy, các linh mục đều ở trong một gia đình và trở thành một gia đình nghèo nhất của người nghèo”.

Mẹ Bề Trên nói tiếp "Chúng tôi được mời gọi tiếp tục - chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua tinh thần vui tươi phục vụ của Mẹ Teresa Calcutta".

Mẹ Bề Trên Prema sau đó thắp sáng 5 ngọn nến trên ngôi mộ Mẹ Têrêsa, tượng trưng cho năm chi nhánh của những người Truyền Giáo Bác Ái, cùng nhau làm việc từ thiện gồm các Nữ Tu, Linh Mục, Thầy Dòng, Các Tình Nguyện Viên, và các Bệnh Nhân.

Mẹ Thánh Teresa qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997. Chính quyền Ấn Độ tri ân Mẹ đã tổ chức lễ quốc táng cho Mẹ. Từ đó ngôi mộ của Mẹ đã là địa điểm hành hương của các tín hữu thuộc mọi tôn giáo.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phong thánh cho Mẹ Teresa vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Nhưng đối với hầu hết những người biết Mẹ Teresa đều cho rằng Mẹ đã là thánh nhân ngay khi còn sống.

Nguyễn Long Thao