NGÀY HIỀN PHỤ 2018: TÌNH CHA

Mừng ngày Hiền Phụ, cha ơi,
Tâm tình con gởi, đôi lời con ghi.
Lòng cha rộng lượng từ bi,
Yêu thương dìu dắt, lối đi đường về.
Thức khuya dậy sớm chẳng nề,
Gian nan vất vả, không hề than van.
Gia đình tổ ấm bình an,
Cha xây Mẹ đắp, sẻ san tấm lòng.
Âm thầm cầu khẩn ước mong,
Các con yêu dấu, trong vòng tay yêu.
Đường đời đối diện trăm chiều,
Hạ mình buông bỏ, cao siêu lữ hành.
Tâm an đức độ lòng thanh,
Hiền hòa khả ái, ơn lành trao ban.
Công cha ân lộc tuôn tràn,
Ơn cha ghi khắc, muôn vàn yêu thương.
Tình cha nơi chốn tựa nương,
Muối men ánh sáng, nêu gương trong đời.
Chúng con kính chúc đôi lời,
Cầu mong ơn phước, một đời khang an.
Sống vui trường thọ Chúa ban,
Mừng Ngày Hiền Phụ, chứa chan phúc lành.