Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Bí Tích Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô

“Vì toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu đã được sinh động hoá bởi Chúa Thánh Thần, nên đời sống của Hội Thánh và của mỗi tín hữu cũng được ở dưới sự hướng dẫn của cùng một Chúa Thánh Thần… Làm chứng cho Đức Kitô hệ tại việc chỉ làm và làm tất cả những gì Thần Khí của Đức Kitô đòi hỏi chúng ta, khi ban cho chúng ta sức mạnh để làm điều ấy”.

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ nhất của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Thêm Sức, được ban hành ngày 23 tháng 5, 2018 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Phần đầu của bài này là bài tóm tắt bằng Tiếng Anh được đọc trước bài giáo lý của Đức Thánh Cha bằng Tiếng Ý.

Anh chị em thân mến: Trong những ngày này sau khi mừng hồng ân Chúa Thánh Thần của Hội Thánh vào Lễ Hiện Xuống, bài giáo lý của chúng ta quay sang Bí Tích Thêm Sức, là Bí Tích “xác nhận” ân sủng của Bí Tích Rửa Tội của chúng ta và “xức dầu” chúng ta bằng Thánh Thần để làm chứng cho Đức Kitô trước thế gian. Chính Chúa Giêsu, được đầy Thánh Thần, đã thi hành sứ vụ của Người như Đấng Được Xức Dầu của Chúa, và sau khi chết và phục sinh, đã ban Thánh Thần cho các môn đệ của Người, là những đấng đã từ Phòng Tiệc Ly ra đi để công bố các kỳ công của Thiên Chúa (x. Cv 2: 11). Như Đức Kitô được Chúa Thánh Thần xức dầu khi chịu phép rửa ở sông Giôđăng thế nào, thì trong Lễ Hiện Xuống, Hội Thánh đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần để thực thi sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình cho đến tận cùng trái đất như vậy. Trong Bí Tích Thêm Sức, Chúa Giêsu đổ đầy Thánh Thần của Người trên chúng ta và biến chúng ta thành những kẻ chia sẻ sự sống và sứ vụ của Người, theo kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha. Nguyện xin Bí Tích này củng cố chúng ta để chúng ta ngoan ngoãn tuân theo các thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, khi chúng ta nỗ lực trong mọi hành động và lời nói của mình để sống trọn vẹn đời sống mới nhận được trong Bí Tích Rửa Tội và đẩy mạnh sứ vụ của Hội Thánh trên thế gian.

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180523_udienza-generale.html

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Sau các bài giáo lý về Bí tích Rửa Tội, những ngày này sau Đại Lễ Hiện Xuống mời gọi chúng ta suy nghĩ về chứng từ mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong những người đã được rửa tội, sinh động hoá đời sống của họ, mở nó ra vì lợi ích của tha nhân. Chúa Giêsu đã trao phó cho các môn đệ của Người một sứ vụ lớn: “Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian” (x. Mt 5:13-16). Đây là những hình ảnh khiến chúng ta nghĩ về cách cư xử của mình, bởi vì cả việc thiếu muối và việc thừa muối đều làm cho thức ăn mất ngon, cũng giống như việc thiếu hay thừa ánh sáng đều cản trở việc chúng ta nhìn thấy. Chỉ có Thần Khí của Đức Kitô mới thực sự có thể biến chúng ta thành muối cung cấp hương vị và gìn giữ [đất] khỏi hư nát, và thành ánh sáng chiếu soi thế gian! Và đây là hồng ân mà chúng ta nhận được trong Bí Tích Thêm Sức hoặc Xức Dầu Thánh Hiến (Cresima trong tiếng Ý), mà tôi muốn dừng lại và cùng anh chị em suy niệm. Bí Tích này được gọi là “Thêm Sức” bởi vì nó xác nhận Bí Tích Rửa Tội và củng cố ân sủng của Bí Tích ấy (xem Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 1289); cũng như là “Xức Dầu Thánh Hiến”, từ sự kiện là chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua việc xức “dầu thánh” - dầu trộn với hương thơm được các giám mục thánh hiến - một thuật ngữ dùng để chỉ “Đức Kitô”, Đấng được Chúa Thánh Thần Xức Dầu.

Việc tái sinh vào đời sống thiêng liêng trong Bí Tích Rửa Tội là bước đầu tiên; sau đó cần phải hành xử như con cái Thiên Chúa, hay đúng hơn là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, là Đấng hoạt động trong Hội Thánh thánh thiện, để cho chính mình được liên hệ với sứ vụ của Người trong thế gian. Đây là điều mà việc xức dầu của Chúa Thánh Thần ban cho: “không có quyền năng của Ngài, thì không có gì ở trong con người” (x. Ca Liếp Liên của Lễ Hiện Xuống). Không có quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể làm được gì cả: chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước. Vì toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu đã được sinh động hoá bởi Chúa Thánh Thần, nên đời sống của Hội Thánh và của mỗi tín hữu cũng được ở dưới sự hướng dẫn của cùng một Chúa Thánh Thần.

Được thụ thai bởi Đức Nữ Trinh nhờ công trình của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người sau khi ra khỏi nước sông Giôđang, được Chúa Thánh Thần ngự xuống thánh hiến và ở lại với Người (x Mk 1:10; Ga 1:32). Người công bố rõ ràng trong hội đường Nadaret: đẹp thay việc Chúa Giêsu tự giới thiệu mình, thẻ căn cước của Chúa Giêsu trong hội đường Nadaret là gì! Chúng ta hãy lắng nghe Người làm việc ấy như thế nào: “Thánh Thần của Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (Lc 4:18). Chúa Giêsu tự giới thiệu Mình trong hội đường ở làng của Người như là Đấng Được Xức Dầu, Đấng đã được Chúa Thánh Thần xức dầu.

Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần và là suối nguồn của Thần Khí được Đức Chúa Cha hứa ban (x. Ga 15:26; Lc 24:49; Cv 1,8; 2:33). Thực ra, vào buổi tối Phục Sinh, Đấng Phục Sinh đã thở hơi vào các môn đệ và bảo các ông: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần” (Ga 20:22); và vào ngày Lễ Hiện Xuống, quyền năng của Chúa Thánh Thần đã xuống trên các Tông Đồ dưới một hình thức phi thường (x. Cv 2:1-4), như chúng ta biết.

“Hơi thở” của Đức Kitô Phục Sinh đổ đầy sự sống vào phổi của Hội Thánh; và thực ra, miệng của các môn đệ, “được tràn đầy Thánh Thần”, đã mở ra để loan báo cho tất cả mọi người những công trình vĩ đại của Thiên Chúa (x. Cv 2: 1-11).

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - mà chúng ta mừng vào Chúa Nhật vừa qua - đối với Hội Thánh thì giống như việc Đức Kitô được xức dầu bằng Thánh Thần ở sông Giôđăng, nghĩa là Lễ Hiện Xuống là thúc đẩy truyền giáo để tiêu hao cuộc sống của một người hầu thánh hoá nhân loại, và vinh danh Thiên Chúa. Nếu Chúa Thánh Thần hoạt động trong mọi Bí Tích, thì đặc biệt trong Bí Tích Thêm Sức, thì “các tín hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần như một hồng ân” (Phaolô VI, Hiến Chế Divinae consortium naturae). Và vào lúc xức dầu, Đức Giám Mục nói những lời này: “Hãy nhận lấy Thánh Thần được ban cho con như một hồng ân”: đó là món quà cao cả của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần. Và tất cả chúng ta đều có Chúa Thánh Thần ở trong mình. Chúa Thánh Thần ở trong lòng chúng ta, trong linh hồn chúng ta. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời để chúng ta trở thành muối đúng vị và ánh sáng đúng độ cho nhân loại.

Nếu Chúa Thánh Thần chính là Đấng dìm chúng ta vào Đức Kitô trong Bí Tích Rửa Tội, thì trong Bí Tích Thêm Sức, Chính Đức Kitô lại đổ đầy chúng ta bằng Thần Khí của Người, thánh hiến các nhân chứng của Người, là những kẻ được thông phần vào cùng một nguyên tắc sống và sứ vụ, theo kế hoạch của Cha Trên Trời. Chứng từ của những người đã được thêm sức biểu lộ việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần và ngoan ngoãn tuân theo ơn linh hứng sáng tạo của Ngài. Tôi tự hỏi: làm sao chúng ta thấy rằng mình đã nhận được ơn Chúa Thánh Thần? Nếu chúng ta làm công việc của Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta công bố những lời đã được Chúa Thánh Thần dậy bảo (x. 1 Cor 2:13). Làm chứng cho Đức Kitô hệ tại việc chỉ làm và làm tất cả những gì Thần Khí của Đức Kitô đòi hỏi chúng ta, khi ban cho chúng ta sức mạnh để làm điều ấy.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180523_udienza-generale.html.