Bí Tích Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ

“Tất cả chúng ta đều có thể chiến thắng, chiến thắng mọi sự, nhưng với sức mạnh đến từ Chúa Giêsu”.

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ ba của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội, được ban hành ngày 25 tháng 4, 2018 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý này, chúng tôi cũng thêm cả bản dịch bài tóm tắt bằng Tiếng Anh được đọc trước bài nói chuyện của Đức Thánh Cha vì nó rất ngăn gọn và đầy ý nghĩa.

Anh chị em thân mến: Trong các bài giáo lý về Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã thấy rằng Bí Tích này là cánh cửa mà, nhờ đức tin, chúng ta bước qua, để vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô từ sự chết đến sự sống. Được hướng dẫn bởi ánh sáng Lời Chúa, và đi kèm bằng các lời cầu nguyện của các Thánh trên trời và các anh chị em chúng ta dưới thế, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình lớn lên trong đức tin và trong đời sống Bí Tích của Hội Thánh. Đời sống Kitô hữu vẫn còn là một cuộc đấu tranh liên tục để từ bỏ tội lỗi và lớn lên trong sự kết hợp với Chúa, nhờ sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa. Như một dấu chỉ của sức mạnh cần thiết cho cuộc đấu tranh tinh thần này, những người được rửa tội trước hết được xức dầu bằng dầu dự tòng. Việc xức dầu này, và những lời cầu nguyện trừ tà đi theo nghi thức, khẩn cầu hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng bảo vệ chúng ta khỏi những cạm bẫy của ác thần và thêm sức cho chúng ta để kiên trì trong sự tự do của mình như các dưỡng tử và dưỡng nữ của Thiên Chúa. Cũng như các lực sĩ cổ xưa thoa dầu để chuẩn bị hoàn thành niềm hy vọng của mình trên Thiên Đàng.

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180425_udienza-generale.html ngày 25 tháng 4, 2018 (trước khi được thay thế bằng bản dài).

* * *

Anh chị em thân mến, Chào anh chị em!

Chúng ta hãy tiếp tục suy niệm của chúng ta về Bí Tích Rửa Tội, luôn trong ánh sáng của Lời Chúa.

Chính Tin Mừng là điều soi sáng các ứng viên và khơi dậy sự gắn bó với đức tin: “Bí Tích Rửa Tội một cách đặc biệt, là ‘Bí Tích của đức tin’ vì nó là cửa ngõ Bí Tích dẫn vào đời sống đức tin” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 1236) . Và đức tin là việc phó thác đời mình cho Chúa Giêsu, Đấng được nhìn nhận như “mạch nước phát sinh sự sống đời đời” (Ga 4:14), “ánh sáng thế gian” (Ga 9:5), “sự sống và sự sống lại” (Ga 11:25), như được giảng dạy trên lộ trình của các dự tòng sắp sửa được đón nhận việc nhập đạo Kitô giáo, ngay cả ngày nay. Được giáo dục bằng cách lắng nghe Chúa Giêsu, bằng các giáo huấn và các việc làm của Người, các dự tòng sống lại kinh nghiệm của người phụ nữ Samaria khát nước hằng sống, người mù từ thủa sơ sinh mở mắt ra đón ánh sáng, ông Lazarô ra khỏi mồ. Tin Mừng mang trong chính mình sức mạnh để biến đổi những người đón nhận nó bằng đức tin, kéo họ ra khỏi ách thống trị của sự dữ để họ học cách phụng sự Chúa với niềm vui và sự mới mẻ của đời sống.

Chúng ta không bao giờ đến giếng Rửa Tội một mình, nhưng được đi kèm bằng các lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh, như được nhắc lại bởi Kinh Cầu Các Thánh trước lời cầu nguyện trừ tà và xức dầu dự tòng trước lúc rửa tội. Chúng là những cử chỉ, từ thời cổ xưa, đảm bảo những người đang chuẩn bị để được tái sinh làm con cái Thiên Chúa rằng lời cầu nguyện của Hội Thánh giúp họ trong cuộc chiến chống lại sự dữ, đồng hành với họ trên con đường lành, giúp họ thoát khỏi quyền lực của tội lỗi để vào trong vương quốc của ân sủng Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Hội Thánh. Hội Thánh cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta! Chúng ta là Hội Thánh, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khác. Thật là một điều tốt đẹp khi cầu nguyện cho người khác. Đã bao lần chúng ta không có nhu cầu khẩn cấp và chúng ta không cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện, kết hợp với Hội Thánh, cho những người khác: “Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho những người có nhu cầu, cho những người không có đức tin ...”. Đừng quên: lời cầu nguyện của Hội Thánh luôn được diễn tiến. Nhưng chúng ta phải hoà nhập vào lời cầu nguyện này và cầu nguyện cho tất cả dân Thiên Chúa và cho những ai cần được cầu nguyện. Vì lý do này mà con đường dự tòng của người trưởng thành được đánh dấu bằng việc trừ tà được linh mục công bố lập đi lập lại (x. GLHTCG, 1237), hoặc bằng lời khẩn nguyện xin giải thoát họ khỏi tất cả những gì tách họ ra khỏi Đức Kitô và cản trở việc kết hợp mật thiết với Người. Ngay cả đối với trẻ em chúng ta cầu xin Thiên Chúa giải thoát chúng khỏi Tội Nguyên Tổ và hiến dâng chúng như nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần (x. Nghi thức Rửa Tội Trẻ em, 56). Các trẻ em. Cầu nguyện cho trẻ em, cho sức khỏe tinh thần và thể lý. Đó là cách bảo vệ trẻ em bằng cầu nguyện. Như các sách Tin Mừng làm chứng, chính Chúa Giêsu đã chiến đấu và trừ quỷ để biểu lộ sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa (x. Mt 12:28): chiến thắng của Người trên quyền năng của sự dữ để lại một không gian tự do cho sự thống trị của Thiên Chúa là Đấng vui mừng và hòa giải [chúng ta] với sự sống.

Bí Tích Rửa Tội không phải là một công thức thần kỳ nhưng là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đấng cho phép những người lãnh nhận được nó “chiến đấu chống lại thần dữ”, khi tin rằng “Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế gian để tiêu diệt quyền lực của Satan và đưa con người từ bóng tối vào vương quốc của ánh sáng vô tận “(x. Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em, 56). Chúng ta biết từ kinh nghiệm rằng đời sống Kitô hữu luôn luôn bị cám dỗ, đặc biệt là cám dỗ tách ra khỏi Thiên Chúa, khỏi Thánh Ý của Ngài, khỏi sự hiệp thông với Ngài, để lại rơi vào những ràng buộc của các quyến rũ trần thế. Và Bí Tích Rửa Tội chuẩn bị chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh trong cuộc đấu tranh hàng ngày này, ngay cả cuộc đấu tranh chống lại ma quỷ - như Thánh Phêrô nói – giống như sư tử cố gắng cắn xé chúng ta, để tiêu diệt chúng ta.

Bên cạnh cầu nguyện, còn có việc xức dầu trên ngực bằng dầu cho những người dự tòng, là những người “nhận được sức mạnh để từ bỏ ma quỷ và tội lỗi, trước khi đến gần giếng [Rửa Tội] và được tái sinh vào đời sống mới” (Làm Phép Dầu, 3). Bởi vì đặc tính của dầu là thấm nhập vào các mô của cơ thể và mang lại lợi ích cho nó, các nhà đô vật thời xưa đã thoa dầu để làm cho các bắp thịt săn chắc và dễ thoát ra khỏi nắm tay đối thủ. Trong ánh sáng của biểu tượng này, các Kitô hữu của các thế kỷ đầu đã thích nghi thói quen này để xức thân thể của các ứng viên lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội bằng dầu đã được Đức Giám Mục làm phép [1], để biểu thị, qua “dấu chỉ của ơn cứu rỗi”, rằng quyền năng của Đức Kitô Chúa Cứu Thế thêm sức mạnh cho họ để họ chống lại sự dữ và khuất phục nó (x. Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em, 105).

Thật khó mà chiến đấu chống lại ác thần, để thoát khỏi sự lừa phỉnh của nó, để phục hồi sức mạnh sau một cuộc đấu tranh mệt mỏi, nhưng chúng ta phải biết rằng tất cả cuộc đời Kitô hữu là một cuộc chiến đấu. Chúng ta cũng phải biết rằng mình không đơn độc, rằng Mẹ Hội Thánh cầu nguyện để các con cái của mình, đã được tái sinh trong Phép Rửa, không ngã gục trước cạm bẫy của thần dữ mà chiến thắng nó nhờ quyền năng của Sự Vượt Qua của Đức Kitô. Được củng cố bởi Chúa Phục Sinh, Đấng đã đánh bại thủ lãnh của thế gian (x. Ga 12:31), chúng ta cũng có thể mượn đức tin của Thánh Phaolô mà lặp lại: “Tôi có thể làm mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4:13). Tất cả chúng ta đều có thể chiến thắng, chiến thắng mọi sự, nhưng với sức mạnh đến từ Chúa Giêsu.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180425_udienza-generale.html

Chú Thích:

[1] Đây là lời cầu nguyện làm phép, diễn tả ý nghĩa của loại dầu này: “Lạy Chúa là sức mạnh và là Đấng che chở dân Chúa. Chúa đã dùng dầu làm dấu chỉ sức mạnh. Xin đoái thương ban phúc cho dầu này và ban sức mạnh cho những người dự tòng được xức dầu này, để họ lãnh nhận sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa mà thông hiểu sâu xa Phúc Âm của Đức Kitô, quảng đại chấp nhận những khổ cực trong đời sống Kitô hữu, và khi xứng đáng trở nên dưỡng tử của Chúa, họ được vui mừng tái sinh và sống trong Hội Thánh Chúa” (Làm Phép các loại dầu, 21).