(Vatican News) Trong buổi tiếp các khách hành hương tại sảnh đường Phaolô VI vào hôm thứ Tư, ĐGH Phanxicô tiếp tục bài chia sẻ của ngài về Thánh Lễ, nhấn mạnh đến nghi thức sám hối để chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa.

Con tim quá tự phụ không thể nhận được ơn tha thứ

ĐGH nói, chúng ta thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em rằng chúng ta là những tội nhận và thêm rằng một con tim quá tự phụ, đầy cao ngạo thì không thể nhận được ơn tha thứ. Chúng ta đều biết từ kinh nghiệm bản thân là chỉ khi nào chấp nhận là mình có lỗi và xin được tha thứ thì chúng ta mới có thể được người khác tha thứ cho.

Thú nhận tội lỗi cá nhân trong bối cảnh cộng đoàn.

Chúng ta thú nhận tội lỗi của chúng ta như một cộng đoàn, nhưng mỗi người tự nói lên tội riêng của mình, đấm ngực ăn năn và nhận ra rằng mình không xứng đáng với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thú nhận là mình đã có tội trong tư tưởng, trong lời nói và việc làm bởi vì tội ấy cũng đủ để gây phương hại đến người khác. Thay vào đó, chúng ta phải chọn lựa để làm điều tốt, điều lành và nên chứng nhân cho người khác rằng chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô.

Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh nâng đỡ chúng ta.

ĐGH Phanxicô nói rằng thật khó cho chúng ta để chấp nhận những thiếu sót của mình nhưng chúng ta phải học để thành thật thú nhận sự yếu kém này thay vì lên án người khác về những sai phạm của họ. Sau khi đã xưng thú tội lỗi của mình, chúng ta kêu nài sự bầu cử của Đức Mẹ, của các thiên thần và tất cả các thánh để nâng đỡ chúng ta trên bước đường thánh thiện và hoán cải.

Quyền năng biến đổi nhờ ân sủng Thiên Chúa.

ĐGH đề cập đến những hình thức khác của việc sám hối như là hát tiếng Hy Lạp cổ bài Kyrie eléison, hay rảy nước phép để nhắc nhở chúng ta về phép rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận.

ĐGH Phanxicô kết luận, bằng cách này chúng ta tham gia vào truyền thống vĩ đại của các nhận vật trong Kinh thánh như David, đứa con hoang đàng, Da-Kêu và Thánh Phêrô, những người nhận biết tội lỗi của mình, thú nhận trước Thiên Chúa với niềm tin tưởng vào quyền năng biến đổi nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

Giuse Thẩm Nguyễn