HOA XUÂN
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Tuổi xuân cầm nhánh hoa xuân
Cả hai cộng lại mùa xuân dịu dàng.
(nbk)