ĐẦU NĂM LÊN CHÙA THẮP HƯƠNG
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Đầu năm lên chùa thắp hương
Cầu may, cầu phúc, mến thương tràn đầy.
(nbk)