Hằng năm đến ngày 11-2, Hội Thánh Công Giáo theo nghi lễ La Tinh từ thời ĐGH Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã cử hành ngày Quốc Tế cầu cho Bệnh Nhân. Năm 2018 này, ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ 26, ngày 11-2, trùng vào Chúa Nhật, nên các bệnh nhân và người già cả thuộc giáo xứ Vĩnh Phước, Nha Trang có dịp dự “lễ Chúa Nhật” như điều răn thứ ba qui định, “thứ ba giữ ngày Chúa Nhật”. Lễ sẽ lâu hơn, nhưng long trọng và đông đảo người dự lễ hơn. Có ba linh mục : cha xứ Anphong Nguyễn Công Minh, cha phó Giuse Phạm Như Duy, và cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh, “Mỹ” nhân gốc Cù Lao Vĩnh Phước đồng tế để ban bí tích xức dầu bệnh nhân trong lễ và ban bí tích giải tội trước lễ cho “thong thả” hơn.

Xem Hình

Người cao niên nhất trong những người già cả đau yếu của ngày Quốc Tế Bệnh Nhân luôn là thày Philip Lê Văn Tâm, dòng Phanxicô, năm ngoái là người có “một không hai” (102) tuổi, năm nay thì vượt luôn người có “một không hai” để gắn thêm tuổi nữa. Thầy sinh năm 1915.

Đặc biệt tại Vĩnh Phước, từ năm 2016, giáo xứ không chỉ dâng lễ cùng các bệnh nhân, người già trong ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (11-2), mà còn thêm một ngày nữa trong năm, vì nghĩ rằng một năm một lần là quá ít. Vấn đề là chọn ngày nào. Lấy “ngày cầu cho bệnh nhân” theo truyền thống cũ là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thì quá gần với ngày 11 tháng 2. Lấy ngày bổn mạng giáo xứ 29-6 (Phêrô & Phaolô) hoặc ngày tước hiệu nhà thờ 13-6 (Antôn) thì cũng mới có hơn 4 tháng sau ngày 11-2. May thay, giáo xứ đã tìm được một ngày rất thích hợp, ngày 11-8, đúng tròn 6 tháng sau ngày 11-2. Ngày 11-8 là lễ kính thánh Clara, đồng sáng lập Dòng Nhì với thánh Phanxicô. Tương truyền rằng, cuối đời khi thánh nữ quá đau yếu không thể đi dự lễ được, thì thánh nhân đã được ơn “xem” lễ trên tường của phòng mình, như người ta xem truyền hình gắn trên tường vậy. Cũng vì lẽ đó, mà năm 1958, ĐGH Piô 12 đã đặt thánh Clara làm bổn mạng ngành Truyền Hình (mặc dầu thời thánh nữ sống, thế kỷ 13, chưa hề có bóng dáng vô tuyến truyền thanh chứ nói gì đến truyền hình vô tuyến !). Vậy ngày lễ thánh Clara 11-8 quả là xứng hợp, vừa về thời gian (đúng 6 tháng), vừa về ý nghĩa (đau yếu nhưng rất khát khao được dự lễ) để đưa người già cả đau yếu đến nhà thờ tham dự thánh lễ.

Gió Nhẹ đưa tin