LỜI CHÚC GIÁNG SINH / NĂM MỚI
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Trong khung cảnh toàn cầu mừng đón
ngày đấng Ngôi Hai giáng trần cứu thế
Và năm mới bên thềm.
Gia đình Trang Ảnh Chiêm/Niệm/Thiền:
Kính chúc quí độc giả, quí quyến lễ
Giáng Sinh thật tuyệt vời, tràn đầy hồng ân của Chúa
Năm mới 2018 vạn sự may mắn, thân tâm an lạc.
Trân trọng.