MÙA GIANG SINH THÀNH THỊ
Ảnh của Tấn Đạt
Từ quê đến chốn thị thành
Khắp nơi mừng đón ơn lành Giáng Sinh.
(bt)