Chiều nay, 2.11.2017,lúc 18 g tại nhà an nghỉ thuộc Giáo xứ Phú Bình đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn,tưởng nhớ quý linh mục,những người thân của cộng đoàn giáo xứ đã ra đi về với Chúa.

Cộng đoàn thăm dự thánh lễ chiều nay rất đông đảo,còn có những anh chị em từ các giáo xứ khác có người thân đang lưu giữ hài cốt tại giáo xứ Phú Bình

Xem Hình

Trong bầu khí gia đình giáo xứ, thánh lễ do cha chánh xứ Phú Bình Gioan B. Trần Văn Trí chủ tế,cùng hai cha nguyên chánh xứ,cha Giuse Nguyễn Văn Niệm,cha Giuse Vương Sĩ Tuấn,cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh phó xứ Bình Thuận hạt Tân Sơn Nhì,hai cha người nhà của giáo xứ Phú Bình,cha Gioan B. Nguyễn Quang Tuyến và cha Phaolô Nguyễn Như Hiếu.

Cha Phaolô Nguyễn Như Hiếu đã chia sẻ theo bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu cho Lagiarô chết bốn ngày được sống lại.Những lời Đức Giêsu đã nói với chị Mácta nhắc nhở chúng ta về cuộc sống mai hậu.Cuộc sống con người là sống gửi thác về.Chết là trở về với Chúa,Ngài là cội nguồn của mọi sự,đó là ta trở về quê hương đích thực.Cuộc sống ở đời này là tạm bợ chóng qua,cho nên chúng ta đừng bám víu của cải vật chất.Chúa là sự sống,người ban tặng cho chúng ta sự sống,nếu chúng ta tin vào Ngài.Chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất để xin Chúa cứu thoát những linh hồn đang bị giam hãm trong luyện ngục.Trên một phần mộ ai đó đã ghi rằng : “Quên lãng những người đã khuất ta làm cho người đó chết thêm một lần nữa.”

Vì cũng là một bác sĩ cha Phaolô chia sẻ những hồng ân Chúa ban cho nhiều người qua việc chữa lành cho họ bệnh tật thể lý,nhưng điều Chúa chữa lành quan trọng nhất vẫn là Chúa ban cho họ đức tin,ơn được nhận biết Chúa,trở lại đạo Công Giáo.

Martinô Lê Hoàng Vũ