Tổng Thống Trump hủy bỏ bảo hiểm Obamacare và chấm dứt khoản chi trả bao cấp bất hợp pháp.

(CNSNews) Vào khuya hôm Thứ Năm, chính quyền của T.T. Trump đã tuyên bố rằng những chi trả bao cấp cho các hãng bảo hiểm sức khỏe– một luật cơ bản của bảo hiểm Obamacare – “phải chấm dứt và có hiệu lực ngay lập tức.”

Bộ Trưởng Tư Pháp là Jeff Sessions đã ban hành chỉ thị pháp lý cho Bộ Y Tế và Nhân Sự và Bộ Tài Chánh rằng “Khoản chi trả bao cấp bị cấm chỉ trừ khi và cho đến khi một luật khác có giá trị ra đời.”

Chỉ thị của ông Sessions có đoạn như sau:

Như quý vị biết, chính quyền trước đây lúc đầu đã tìm kiếm một giải pháp giả định để có ngân quỹ cho khoản chi trả bao cấp – cho rằng một ngân quỹ như thế là cần thiết – nhưng rồi sau đó với điều 1324 đã biến sự giả định đó thành luật. Các Dân Biểu Hoa Kỳ đã khởi kiện, cho rằng Quốc Hội đã không đồng ý với ngân quỹ cho khoản chi trả bao cấp. Tòa án Hoa Kỳ Quận Hạt Columbia đã chấp thuận vụ kiện và phán quyết rằng điều luật 1324 là không có hiệu lực cho ngân quỹ chi trả bao cấp.

Bản ghi nhớ nhận định rằng chính quyền Obama đã kháng cáo quyết định của tòa liên bang, và tòa đã tạm đình chỉ kháng cáo này và chờ quyết định của Quốc Hội, nhưng Quốc Hội thì chưa bao giờ quyết định cả.

Bản ghi nhớ cũng nhắc đến việc Quốc Hội đã cho phép dùng tiền thuế tín dụng để trả cho bảo hiểm Obamacare, nhưng Quốc Hội đã không cho phép dùng tiền để trả “trực tiếp cho quỹ chi trả bao cấp.”

Ông Sessions viết “Đây là quyền của Quốc Hội và tùy thuộc vào việc Quốc Hội cho phép chương trình nào bao cấp hay không.”

Sau khi T.T. Trump ký pháp lệnh chấm dứt trả tiền bao cấp cho các hãng bảo hiểm sức khỏe vào hôm thứ Năm, một giai đoạn mới bắt đầu là các cá nhân trong các nghành công nghiệp tương tự đã liên kết với nhau với mục đích để mua bảo hiểm sức khỏe trên khắp nước.

Phe Dân Chủ đã phản ứng lại quyết định của T.T. Trump và cho rằng T.T. Trumg “cố tình hủy bỏ” bảo hiểm Obamacare và họ cũng không vui gì với chỉ thị ban hành vào đêm thứ Năm.

Nghị sĩ Lãnh đạo Thiểu Số là Chuck Schemer đã giận dữ phun bừa trên Twitter rằng “Thật đáng buồn, thay vì tìm kiếm giảm giá bảo hiểm cho người Hoa Kỳ, thì dường như T.T. Hoa Kỳ (@POTUS. President Of The United State) chỉ nhằm mục đích tăng chi phí bảo hiểm sức khỏe. Đây là một hành động chẳng có ý nghĩa gì, phá hoại những gia đình lao động nghèo và trung lưu trên khắp Hoa Kỳ. Rõ ràng là T.T Hoa Kỳ đang giết chết Luật Bảo Hiểm Cho Người Nghèo (Affordable Care Act), nhưng rồi ông sẽ phải trả giá.”

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ là Paul Ryan (Cộng Hòa) đã ra một tuyên bố ủng hộ việc TT. Trump chấm dứt việc chi trả bao cấp bất hợp pháp này.

Theo Hiến Pháp của chúng ta, quyền quyết định này thuộc về Quốc Hội, chứ không phải Hành Pháp. Để bảo vệ nguyên tắc cơ bản này của Quốc Hội, dưới sự lãnh đạo của Chủ Tịch Quốc Hội trước đây là John Boehner, đã bỏ phiếu vào năm 2014 để tìm kiếm tính hợp pháp của việc tiêu tiền bởi chính quyền Oblama và điều này đã không hề được Quốc Hội chấp thuận.

Quốc Hội đã xem xét lại vào năm ngoái khi tòa án liên bang cho rằng chính quyền Obama đã thực sự tiếm quyền và do đó việc chi trả bao cấp của chính quyền Obama là bất hợp pháp. Hôm nay, chính quyền của T.T. Trump quyết định chấm dứt việc chi trả này và dành quyền quyết định cho Quốc Hội và cũng như phân quyền rõ ràng. Bảo hiểm sức khỏe Obamacare đã tự nó chứng tỏ là vô luật pháp và Quốc Hội sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền T.T. Trump để cung cấp cho người dân Hoa Kỳ một hệ thống bảo hiểm tốt hơn.

Nữ phát ngôn viên của T.T. Trump là Sarah Huckabee Sander cũng ra một tuyên bố rằng “Việc loại bỏ các hãng bảo hiểm qua việc chi trả bất hợp pháp này là một bằng chứng khác nữa chứng tỏ là chính quyền trước đây đã lạm dụng tiền thuế của người dân và luồn lách luật để đề cao một hệ thống luật pháp thối nát.”

Giuse Thẩm Nguyễn