Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Seattle mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa năm 2017.

SEATTLE. Chúa Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017, một buổi sáng đẹp trời nơi xứ cao nguyên tình xanh. Hôm nay Đoàn Liên Minh Thánh Tâm giáo xứ CTTĐVN Seattle mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu quan thầy của phong trào Liên Minh Tâm trên toàn thế giới. Thánh lễ được cử hành lúc 11:30 do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế thánh lễ cùng với thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ.

Xem Hình

Khoảng 11 giờ, toàn thể anh em đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm đã tập trung đông đủ để chuẩn bị đoàn rước với cờ đoàn. Đúng 11:30 vị MC thuộc ca đoàn Cecila phụ trách hát lễ đọc lời dẫn lễ : Kính thưa Cộng Đoàn, Hôm nay Giáo Hội mừng Chúa Nhật 12 mùa thường niên. Lời Chúa qua các bài đọc Chúa Nhật hôm nay, nhắc nhở chúng ta hãy vững tâm, đừng sợ hãi, cho dù trong sứ mạng làm “Tông đồ của Chúa Kitô”, làm “Sứ giả của Tin Mừng” sẽ gặp những khó khăn, thử thách, chống đối và đôi khi cả thất bại nữa. Chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng và sức mạnh của Chúa, và với ơn Chúa, chúng ta sẽ hăng say hơn trong việc sống Lời Chúa và loan báo tin mừng cho muôn dân...

Dâng thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta có được lòng tin vững vàng và luôn biết yêu mến . Mời Cộng Đoàn đứng cùng hiệp dâng thánh lễ.

Lời dẫn lễ vừa dứt, toàn thể anh em Đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm trong bộ đồng phục với huy hiệu đoàn trang nghiêm tiến bước dưới ngọn cờ đoàn cùng với nghi đoàn và linh mục chủ tế cung nghinh Thánh giá tiến lên bàn thánh theo nhịp hát của ca đoàn trong bài ca nhập lễ.

Mở đầu thánh lễ cha chánh xứ chào mừng cộng đoàn dân Chúa hiện diện đặc biệt ngài ngỏ lời chào mừng anh em Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, ngài nói: Hôm nay trong niềm vui tạ ơn cùng với Giáo Hội mừng Chúa Nhật 12 mùa Thườ ng Niên, Chúa Nhật mà Chúa khuyên các tông Đồ: Đừng Sợ" đặc biệt với anh em đoàn Liên Minh Thánh Tâm Tâm mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa bổn mạng của Phong Trào LMTT mà Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của giáo xứ mừng kính hôm nay. Đoàn LMTT là những thành viên luôn hăng say dấn thân phục vụ trong nhiều công tác của giáo xứ. Xin cho một tràng pháo tay chúc mừng các đoàn viên và 2 gia đình ( tiếng vỗ tay vang dội kéo dài khá lâu ).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ lời Chúa. Hôm nay Giáo Hội mừng Chúa Nhật 12 mùa thường niên. Bài Tin Mừng Thánh Matthêu thuật lại câu chuyện: Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời".

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh đến niềm tin của người Kitô Hữu là cần có sự can đảm và dấn thân theo Chúa, đừng bao giờ sợ hãi trước những thử thách của mọi biến cố trong cuộc đời.Dù những khó khăn đến với mình, bởi Chúa luôn yêu thương mỗi ngươì và Chúa chẳng từ bỏ ai...Liên tưởng đến Đoàn LMTT ngài nói: Hôm nay trong niềm vui tạ ơn. cùng với tất cả các thành viên Đoàn LMTT và gia đình trong ngày mừng Bổn Mạng. Xìn Chúa chúc lành cho tất cả anh em Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong suốt thời gian qua đã phục vụ giúp giáo xứ trong nhiều công tác để xây dựng giáo xứ.

Sau bài giảng là nghi thức Tuyên Hứa của Tân Ban Chấp Hành Đoàn Liên MinhThán Tâm nhiệm kỳ 2017-2020. Anh Nguyễn Anh Phương, đại diện đoàn giới thiệu phần nghi lễ Tuyên hứa:

Kính thưa cha tuyên uý , kính thưa thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa

Chiếu theo thủ bản của phong trào Liên Minh Thánh Tâm trong việc tuyển chọn ban lãnh đạo Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Sau thời gian chuẩn bị nhân sự để bầu vào Tân Ban Trị Sự, đầu tháng 4 năm 2017, toàn thể đoàn viên hiện diện trong buổi Sinh Hoạt Đoàn có sự hiện diện của cha tuyên uý. Qua cuộc bầu phiếu kín theo qui định của phong trào LMTT, quý thành viên có tên sau đây đã được bầu chọn vào Tân ban trị sự Đoàn, hôm nay toàn thể quý nh được bầu chọn ra mắt và tuyên hứa nhận lãnh nhiệm vụ điều hành Đoàn LMTT thuộc giáo xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle. Xin mời quý anh có tên sau đây tiến lên để cử hành nghi thức tuyên hứa: Xướng tên từng vị trong Tân BanChấp Hành và các vị có tên tiến lên vị trí để cử hành nghi thúc Tuyên Hứa. Cha tuyên uý chủ tế thánh lễ đã cử hành nghi thức tuyên hứa theo đúng lễ nghi của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm.Qua những phần hỏi đáp cuối cùng cha tuyên uý hỏi câu cuối cùng:

-Nhận thức được tầm quan trọng của người LMTT, với quyết tâm sống trọn vẹn tinh thần người cán bộ của Thánh Tâm Chúa, anh em hãy long trọng tuyên hứa.

- Tất cả các thành viên thưa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con long trọng tuyên hứa:

Liên kết mật thiết với Chúa trong Hy lễ Chúa dâng lên Chúa Cha mỗi ngày trong tư tưởng lời nói và việc làm, trong tất cả mọi chương trình kế hoạch/ chúng con có đang có và sẽ thực hiện trong phong trào LMTT trong cộng đoàn giáo xứ cũng như trong các môi trường sống đạo để đáp lại tình Chúa yêu thương chúng con và để đền tội thay thế cho nhân loại.

Cha tuyên uý nói: Qua lời tuyên hứa của quý anh em, với quyền hạng của linh mục tuyên uý, cha chấp nhận và tín cẩn anh em vào trong tân ban trị sự Đoàn Liên Minh Thánh Tâm nhiệm kỳ 2017-2020. Xin Thánh Tâm Chúa hằng ở với anh em để anh em luôn xứng đáng là những người cán bộ của Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa là Cha toàn năng chúc lành cho anh em, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Amen

Trước khi ban phép lành cuối lễ, một lần nữa cha chánh xứ cám ơn tinh thần hăng say phục vụ của anh em đoàn viên và chúc mừng Tân Ban Chấp Hành luôn được ơn bền vững trong trách nhiệm lãnh đạo Đoàn LMTT ngày càng thêm vững mạnh, ngài xướng lên bài hát chúc mừng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : " happy feast day to you" tiếng hát vang dội khá hào hứng và sua đó ngài long trọng ban phép lành đặc biệt cho toàn thể anh em đoàn viên Liên Minh Thánh Thâm.

Sau thánh lễ là buổi tiệc mừng được tổ chức tại Hội Trường giáo xứ

Bữa tiệc khá đông đảo gồm toàn thể gia đình LMTT cùng với sự hiện diện của cha tuyên uý, thầy phó tế, Hội Đòng Mục Vụ, quý đại diện các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, qua phần văn nghệ cây nhà lá vườn khá phong phú bên cạnh những món ăn rất ngon mà ai cũng khen. Bữa tiệc chấm dứt vào khỏang 3 gìờ chiều, mọi người vui vẻ chia tay trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý