Ngày 15-06- 2004 vừa qua, Đức Cha Phó Phaolô đã cử hành Thánh lễ Bế giảng niên học 2003-2004. Sau Thánh lễ, cha Giám Đốc đã tường trình về kết quả học tập của niên khóa. Ngài cho biết ĐCV. với sự cộng tác của các Đức Cha, các Cha giáo (trong giáo phận), chương trình đào tạo đạt được kết quả mỹ mãn về cả 4 phương diện: nhân bản- tri thức- thiêng liêng- mục vụ. Các Đại chủng sinh đã tỏ ra tin tưởng ở tương lai và hăng say học tập.

Đức Cha Phó đã khuến dụ các thầy: để trở thành người mục tử như lòng Chúa mong ước trong tương lai, cần phải lưu ý rèn luyện một đời sống thiêng liêng thật căn bản trên tình yêu Chúa Kitô. Tình yêu đó sẽ là sức mạnh dấn thân và thành công trong đời linh mục.

Được biết, Chủng viện giáo phận hiện có 3 diện đào tạo với con số như sau: chính qui tại ĐCV thánh. Giuse Sài Gòn (17 thầy); chuẩn hóa tại ĐCV Nha Trang (7 thầy); ĐCV. Nicôla (35 thầy). Ngoài ra còn lớp dự tu đang học tại các đại học.