“Không nên chờ đợi các chỉ thị phụng vụ mới từ Mùa Vọng sắp tới, như một số người suy đoán sai lầm từ một số phát biểu của Đức Hồng Y Sarah”.

Hôm thứ Hai, Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh đã đưa ra lời minh xác liên quan tới việc truyền thông trình bầy bài diễn văn của Đức Hồng Y Sarah, Bộ Trưởng Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa, ngày 5 tháng Bẩy tại London.

Đức Hồng Y nói về Thánh Lễ cử hành theo lối “ad orientem” nghĩa là chủ tế quay về hướng đông (nếu nhà thờ xây theo lối cổ truyền), thay vì đối diện với cộng đoàn.

Minh xác của Tòa Thánh cho hay: bài diễn văn của Đức Hồng Y không phải là một công bố về các chỉ thị mới để cử hành Thánh Lễ. Sau đây là nguyên văn bản minh xác của Tòa Thánh.

Một vài minh xác về việc cử hành Thánh Lễ

Điều xem ra thích hợp là đưa ra lời minh xác dưới ánh sáng các tin tức được phổ biến trong báo chí sau một hội nghị tổ chức tại London mấy ngày trước đây bởi Đức Hồng Y Sarah, Bộ Trưởng Thánh Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa. Đức Hồng Y Sarah luôn chính đáng quan tâm tới phẩm giá của việc cử hành Thánh Lễ, nên đã phát biểu một cách thích đáng thái độ cung kính và tôn thờ đối với mầu nhiệm Thánh Thể. Tuy nhiên, một số lời phát biểu của ngài đã bị giải thích sai lạc, như thể chúng nhằm công bố các chỉ dẫn mới, khác với các chỉ dẫn vốn đã ban hành xưa nay trong các kỷ luật phụng vụ và trong lời lẽ của Đức Giáo Hoàng liên quan tới lối cử hành đối diện với giáo dân và nghi thức thông thường của Thánh Lễ.

Cho nên, điều hữu ích là nhớ rằng trong Institutio Generalis Missalis Romani (Chỉ Thị Tổng Quát của Sách Lễ Rôma), là Sách chứa đựng các qui tắc liên quan tới việc cử hành Thánh Thể và hiện còn đầy đủ hiệu lực, đoạn 299 quả quyết rằng: “Altare extruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo celebratio versus populum peragi possit, quod expedit ubicumque possibile sit. Altare eum autem occupet locum, ut revera centrum sit ad quod totius congregationis fidelium attentio sponte convertatur” (“Bàn thờ nên được xây cách xa tường, sao cho có thể đi chung quanh nó cách dễ dàng và Thánh Lễ có thể cử hành đối diện với giáo dân, vốn là điều đáng ước mong bất cứ khi nào có thể. Mặt khác, bàn thờ cũng nên chiếm một vị trí, nơi thực sự là tâm điểm để sự chăm chú của toàn bộ cộng đoàn tín hữu tự nhiên hướng về”).

Về phần ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhân dịp viếng thăm Thánh Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa, đã minh nhiên nhắc nhở rằng hình thức “thông thường” để cử hành Thánh Lễ là hình thức đã được phát biểu trong Sách Lễ do Đức Phaolô VI công bố, trong khi hình thức “ngoại thường”, được Đức Bênêđictô XVI cho phép vì các mục đích và theo các cung cách được giải thích trong Tự Sắc Summorum Pontificum của ngài, không được thay thế cho hình thức “thông thường”.

Do đó, không nên chờ đợi những chỉ thị phụng vụ mới từ Mùa Vọng sắp tới, như một số người suy đoán sai lầm từ một số phát biểu của Đức Hồng Y Sarah, và tốt hơn nên tránh sử dụng kiểu nói “cuộc canh tân của canh tân” khi nói tới phụng vụ, vì đôi khi kiểu nói này gây sai lầm.

Tất cả các điều trên đã được đồng thanh phát biểu trong một buổi triều yết gần đây được Đức Giáo Hoàng ban cho cùng một vị Hồng Y Bộ Trưởng Thánh Bộ Thờ Phượng Thiên Chúa.