MỘT GÓC HÀNỘI RẤT XƯA
Ảnh của Nguyễn Ngọc Liên
Đêm nay Hà Nội nhớ Thăng Long
Biết Vua thời Lý cũng đau lòng
Người đi dưới ánh sao Khuê đó
Vững tin nơi Hồn Thiêng Núi Sông.
(Trích thơ của Nguyên Hoàng Bảo Việt)