VATICAN 30/03/04 - Ngày 29 tháng Ba hàng năm là ngày lễ kính nhớ cha thánh Padre Pio. 160 lãnh tụ các tổ chức từ thiện cứu trợ tư nhân của Ý gồm hơn 90,000 hội viên đã đệ đạt thỉnh nguyện lên Hội Ðồng Giám Mục Ý xin Tòa Thánh Vatican đặt cha thánh Padre Pio làm quan thầy của những người tình nguyện làm công tác cứu trợ dân sự. Tòa Thánh đã chấp thuận nguyện vọng này và chính quyền nước Ý tỏ hân hoan trước quyết định trên của Tòa Thánh.

Về phía chính quyền Ý, Bộ Bảo Vệ Dân Chúng là cơ quan phối hợp công tác của các người tự nguyện trong trường hợp khẩn cấp như động đất, hỏa hoạn, lụt lội, thiên tai…cũng đã xin Hội Ðồng Giám Mục Ý đạo đạt thỉnh nguyện lên Tòa Thánh đặt cha thánh Padre Pio làm quan thầy vì đời sống Cha là gương mẫu cho tinh thần nhân đạo, khiêm tốn, kín đáo, xuất xứ từ tình thương yêu chứ không phải khoe khoang khi làm công việc bác ái từ thiện.