Thánh Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo Và Chầu Thánh Thể Thay Cho Giáo Phận

Vào lúc 7h00, Chúa Nhật ngày 18.10.2015, Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận Phú cường, đã chủ sự thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo tại nhà nguyện tỉnh dòng. Hiện diện trong thánh lễ có cha Giám tỉnh Micae, cha Benjamin (nguyên Tổng Đại diện Hội dòng), quý cha, quý thầy, các anh em trong tỉnh dòng và một số giáo dân. Cùng với niềm vui đó, hôm nay cũng là ngày tỉnh Dòng Thừa sai Đức tin chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận.

Xem Hình

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha đã nói lên ý nghĩa của lễ Khánh nhật Truyền giáo. Truyền giáo là một sứ mạng thiêng liêng cao cả, khởi nguồn từ Thiên Chúa. Qua lịch sử loài người, Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm tất cả “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”. Thực thi sứ mạng Truyền giáo là chia sẻ cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, là yêu thương mọi người, yêu thương đến cùng, yêu thương đến nỗi dám chấp nhận hy sinh tính mạng cho những người mình yêu. Như thế, chúng ta là người đang bước theo chân Chúa, cũng phải làm tất cả vì đoàn chiên mình.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha cũng nhắc lại sứ điệp Truyền Giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ai là những người đầu tiên phải được nghe loan báo sứ điệp Tin Mừng? Câu trả lời rất rõ ràng và được gặp rất thường xuyên trong Tin Mừng, đó là: những người nghèo, những người bé mọn và những người bệnh tật, những người thường bị khinh dể hay bị bỏ quên, những người không có gì để đền đáp chúng ta. Ưu tiên rao giảng Tin Mừng cho những người hèn mọn nhất giữa chúng ta là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đem đến. Có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo”.

Và qua bài Tin mừng, Đức Cha Giuse một lần nữa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Truyền giáo. Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Những nhà truyền giáo Thừa sai Đức tin cũng phải là những người loan báo Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta không những phải hăng say loan báo tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người Ngài gặp gỡ mà còn hy sinh nhiều hơn nữa để làm chứng cho tình yêu đó.

Sau phần hiệp lễ, Cha chủ tế đã đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn chầu thay cho Giáo phận. Các giờ chầu luân phiên nhau cho đến 16h cùng ngày.

Bài viết: Pet. Hoàng Nguyễn, MF

Hình ảnh: Micae Trọng Hưng