Mặc dù người dân Tây Ban Nha đang phải đối mặt với những vấn đề về tài chính nghiêm trọng, tiền đóng góp cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Tây Ban Nha đã cao hơn năm ngoái đến 19.52%. Nước này đang trải qua thời kỳ khó khăn với một tỷ lệ thất nghiệp lên tới 23%.

Cha Gil Anastasio García, Giám đốc Quốc gia của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Tây Ban Nha nói với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc rằng:

"Chúng tôi cảm ơn sự quảng đại của người Tây Ban Nha và tất cả các tình nguyện viên, những người mà công việc linh động và hợp tác truyền giáo của họ đã truyền cảm hứng cho người Tây Ban Nha".
Ngài cho biết sự gia tăng có được không phải là vì có những mạnh thường quân giúp những số tiền lớn nhưng là nhờ "những dâng cúng nho nhỏ của các tín hữu".

Hôm thứ Tư 25 tháng Hai, cuộc họp của Uỷ ban thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã kết thúc với việc chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn mục vụ cho Giáo Hội tại Tây Ban Nha. Các tài liệu này sẽ được thông qua trong phiên khoáng đại được tổ chức từ ngày 20 đến 24 tháng Tư tới đây.