Tâm niệm NĂM THÁNH HIẾN

*” Hãy lay động thế giới ! Hãy chiếu sáng thế giới bằng chứng tá ngôn sứ của mình ! “
( Trích Sứ Điệp của ĐTC Phanxicô ngày khai mạc Năm Thánh Hiến : 30/11/14 – 2/2/15 )


Ôi Thánh Hiến mà sao nghe xa lạ !
Một mỹ từ dùng cho các Thánh Nhân,
Đâu giành cho kẻ yếu đuối phàm trần,
Nhưng đừng sợ ! Hãy phấn khởi hy vọng !

Đức Thánh Cha đã tuyên bố long trọng,
Trong Sứ Điệp năm Thánh Hiến đợi trông,
Hãy ‘ Vui tươi- Can đảm- và Hiệp thông ‘
Đó là ba chủ đề phải tâm niệm.

‘Vui tươi’ dâng lên Chúa lời khấn nguyện,
Luôn thực hành theo đường lối Phúc Âm,
Sẽ thấy an bình hạnh phúc trào dâng,
Và tràn ngập trong niềm tin dâng hiến.

‘Can đảm’ với tâm tình : Tin- Cậy- Mến,
Dù trông gai ta sẽ thắng vượt qua,
Dù biển trần uy hiếp nổi phong ba,
Ta vẫn an tâm không hề sợ hãi.

‘Hiệp thông’ luôn mở tấm lòng rộng rãi,
Yêu thương qua hình ảnh Chúa từ nhân,
Nâng đỡ người nghèo khốn khổ thế trần,
Bốn phương trời coi nhau là huynh đệ.

Từ thuở ban đầu cho tới ngày tận thế,
Luật yêu người do chính Chúa ban ra,
Tình Huynh Đệ là một bản Diệu ca,
Là ước nguyện của tình yêu Thượng Đế.

Tình yêu ấy qua muôn ngàn thế hệ,
Từ Sáng Thế khi tạo dựng con người,
Ban hồng ân Chúa đã phán một lời :
‘Ngươi ! Mang hình ảnh Ta được tạo dựng !’

Là tạo vật thấp hèn và bất xứng,
Được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha,
Nên anh em bốn biển cùng một nhà,
Che chở nhau trong tình yêu Thánh Hiến.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG