Lễ cầu nguyện cho Cố Tổng thống Gb. Ngô Đình Diệm, các Chiến sĩ và Đồng bào đã hy sinh vì dân tộc tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Tgp Miami.

Chiều thứ Bảy 8-11 vào lúc 5:30pm, Thánh Lễ cầu cho Cố Tổng thống Gb. Ngô Đình Diệm, các Chiền sĩ và Đồng bào đã hy sinh vì dân tộc được tổ chức tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Tgp Miami. Thánh Lễ do Linh mục Quản xứ Nguyễn Kim Long chủ tế, với sự tham dự của anh chị em giáo dân, Đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nam Florida và các cựu chiến sĩ thuộc nhiều binh chủng khác nhau của Quân Lực VNCH.

Xem Hình

Đây là lần đầu tiên tổ chức nên số người tham dự chỉ khoảng dưới 100 người. Tuy nhiên, Thánh Lễ đã diễn ra thật cảm động khi những người hiện diện được nhìn lại khuôn mặt hiền hậu của Cố Tổng thống Diệm, một anh hùng dân tộc, đặt trước những lá cờ Việt Nam thân yêu. Trong bài giảng, Linh mục chủ tế đã chia sẻ với Cộng đoàn về hai điểm nổi bật trong cuộc đời của ông:

1. Ông Diệm là con người của đức tin và hết lòng phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng Toàn năng.

2. Ông Diệm là người con của dân tộc Việt Nam.

Phẩn dâng của Lễ là sự kết hợp giữa các cựu chiến sĩ QLVNCH và các cựu chiến sĩ Việt QL Hoa Kỳ. Sau Thánh Lễ, một Đạidiện BTC đã có lời cám ơn và mởi mọi người sang Hội trường tham dự Nghi thức Tưởng niệm Cố Tổng thống, các Chiến sĩ và Đồng bào đã quên mình cho chính nghĩa Dân tộc. Buổi lễ kết thúc với bữa cơm thân mật do BTC mời, nhưng do chính các "em gái hậu phương" nấu sẵn và chuẩn bị bên ngoài. Khi bữa cơm gần tàn cũng là lúc màn đêm đã buông xuống. Mọi người ra về với lời hứa hẹn năm sau cũng vào ngày này sẽ tổ chức Thánh Lễ chu đáo và mở rộng cho cả Cộng đồng.

Lm. Nguyễn Kim Long