"Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề người Palestine là trung tâm của mọi xung đột ở Trung Đông trong vòng một trăm năm qua. Đây là sự thật mà chúng ta không thể né tránh". Đó là phát biểu của Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh Fouad Twal của Jerusalem tại hội nghị Các Giáo Hội Kitô tại Trung Đông nhóm tại Beirut từ 21 đến 25 tháng 5.

Tại hội nghị về các Kitô hữu ở Trung Đông, do Hội đồng các Giáo Hội Thế giới tổ chức, Đức Thượng Phụ cho hay cuộc xung đột Israel-Palestine "sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự xâm lược, đàn áp, lừa dối, những tiêu chuẩn hai mặt lắt léo, và sự chiếm đóng" cho đến khi đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài.

Ngài nói: "Chúng ta, những con cái của Thánh Địa hiểu rõ ý nghĩa những từ như di dời, trục xuất, ám sát, bất công, tống khứ và lưu vong".