Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Giêng: Phục vụ trong tình huynh đệ

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện trong tháng 1 năm 2021, trong đó, ngài tập trung vào tình huynh đệ tha nhân, và kêu gọi mọi người thuộc mọi tôn giáo, văn hóa, truyền thống và tín ngưỡng khác nhau hãy tập chú vào điều cốt yếu: tình yêu thương huynh đệ.

(Tin Vatican)

Video đầu tiên về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong năm 2021 được phát hành vào thứ Ba (5/1/2021) qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha (bao gồm Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể - EYM).

Thông điệp mở đầu năm 2021 tập chú vào “tình huynh đệ nhân loại”: để đối phó với những thách thức mà nhân loại đang phải đối diện, Đức Thánh Cha xin chúng ta hãy mở lòng ra cho nhau và hiệp nhất cùng nhau, với tư cách là con người và như anh chị em, “cùng với mọi người, hãy cầu nguyện theo nền văn hóa, truyền thống và niềm tin của mình...”

Như ĐTC đã nói trong nhiều dịp khác nhau là “Không có một giải đáp nào khác là chúng ta hãy cùng nhau xây dựng tương lai hoặc không có tương lai! Đặc biệt, các tôn giáo không thể chối bỏ nhiệm vụ cấp bách là xây dựng cầu nối giữa các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau”.

Tất cả chúng ta là anh chị em, con một Cha

Con đường hướng tới tình huynh đệ mà Video ĐTC đề xuất bắt đầu với tâm tình rộng mở ra “với Thiên Chúa, Cha của tất cả”, và với việc “nhìn nhận người khác là anh chị em”. ĐTC đã trích dẫn tư tưởng này trong thông điệp mới nhất của ngài - Fratelli tutti: “Chúng ta thâm tín rằng “chỉ với nhận thức này chúng ta không còn mồ côi, mà là anh chị em cùng chung sống trong hòa bình với nhau.” Đối với Đức Thánh Cha, sự khác biệt giữa những người tuyên xưng tôn giáo khác nhau hoặc những người sống theo các truyền thống khác nhau không bị cản trở việc đạt tới một nền văn hóa gặp gỡ, vì xét cho cùng, “chúng ta là anh chị em cùng nhau cầu nguyện.”

Điều cốt yếu của đức tin của chúng ta

Khi theo đuổi tinh thần huynh đệ này, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở chúng ta đừng quên rằng, đối với các Kitô hữu, “nguồn gốc của phẩm giá con người và tình huynh đệ nằm trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.” Theo ý này, ĐTC yêu cầu các tín hữu hãy tìm về điều thiết yếu của đức tin chúng ta là: “tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương anh chị em đồng loại”.

Trong cuộc đối thoại với các tôn giáo như Đức Thánh Cha giải thích trong Fratelli tutti, đây là điều căn bản, vì trong khi những người khác có thể kín múc từ các nguồn khác nhau, thì “đối với chúng ta, những người Kitô hữu, nguồn của phẩm giá con người và của tình huynh đệ nằm trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

Nguyên văn ý cầu nguyện tháng Giêng năm 2021 của ĐTC

“Khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa theo Chúa Giêsu, chúng ta hiệp thông với nhau như anh chị em, dù mỗi người cầu nguyện theo nền văn hóa, truyền thống và niềm tin khác nhau...

“Chúng ta là anh chị em cùng nhau cầu nguyện.

"Tình huynh đệ dẫn chúng ta đến việc rộng mở tâm lòng ra với Thiên Chúa, Cha của tất cả mọi người và nhìn thấy nơi tha nhân là anh chị em, để chia sẻ cuộc sống hoặc nâng đỡ, yêu thương và cảm thông nhau.

"Giáo hội coi trọng các tác động của Thiên Chúa trong các tôn giáo khác nhau, nhưng không quên rằng đối với chúng ta, những người theo Thiên Chúa giáo thì nguồn gốc của phẩm giá con người và tình huynh đệ, nằm trong Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.

"Chúng ta, những người tin Chúa phải trở về với cội nguồn của mình và tập trung vào những gì thiết yếu. Điều cốt yếu đối với niềm tin của chúng ta là sự tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

"Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương ban cho chúng ta hồng ân sống trong mối tương giao trọn vẹn với anh chị em của chúng ta thuộc mọi tôn giáo khác nhau, đừng gây chiến với nhau, nhưng biết cầu nguyện cho nhau và rộng mở tâm lòng ra cho mọi người."