KHUNG TRỜI BÌNH YÊN
Ảnh của Diệp Hải Dung

Bình yên nhé hãy lặng thinh
Soi gương cười với chính mình vu vơ
Bình yên trưa nắng thẩn thờ
Ngắm hoa vàng nở mộng mơ men tình.
(DHD)