Chúa nhật ngày 10/01/2021, tại hai giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền đã có 17 em lãnh nhận Bí tích Rửa tội ngày lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Thật là ý nghĩa, bởi lễ Chúa Giêsu chiu phép rửa, kết thúc Mùa Giáng Sinh, Giáo Hội vẫn có truyền thống tốt đẹp là cử hành Bí tích gia nhập giáo hội cho các em nhỏ. Trong dịp này, vì trời rét đậm, các em không thể qui tụ tại một nơi nên tại hai giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền đã có 17 em gia nhập Hội Thánh Chúa.

Xem Hình

Sau bài Tin Mừng, cha An-tôn đã giải thích biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay ông Gioan, có Chúa Thánh Thần dưới hình như chim bồ câu chứng giám, có tiếng Chúa Cha từ trời tuyên phán. Từ đó, ngài nhắc nhớ lại ngày chịu phép rửa tội của mỗi người, đồng thời liên hệ đến các gia đình có con em đón nhận Bí tích Rửa tội hôm nay, hiểu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội. Cụ thể là Cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng Đức tin thay cho các em nhỏ là thông truyền cho con cái Đức tin mình đã lãnh nhận.

Với việc xức Dầu Thánh, các em được lãnh nhận cùng một Chúa Thánh Thần khi xưa đã ngự xuống trên Chúa Giêsu. Chúa Cha cũng chứng dám và hài lòng với các em hôm nay qua những dấu chỉ bề ngoài. Nhắc đến chiếc áo trắng ngày chịu Phép Rửa Tội, cha khuyên mọi người giữ gìn sao cho tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.

Khi Cha mẹ và người đỡ đầu cầm nến sáng được thắp từ Cây Nến Phục Sinh, là nhận lấy sứ mạng Chúa trao, tức là phải chăm nom, lo lắng cho các em, giúp các em sống như con cái sự sáng, bền vững trong Đức tin cho đến ngày Chúa đến.

Gx. Tụy Hiền