CHIỀU TÀ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Cha ơi! bóng chiều tà
Làm hồn con ngây ngất
Mầu sắc thắm tin yêu
Nói với con rất nhiều!
(Trích thơ của Sr Hoàng Yến)