Ngày 30 tháng 12 năm 2020 là ngày vui của Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCG) vì trong ngày này có ba sinh viên đầu tiên của Học Viện bảo vệ Luận Văn Thạc Sĩ Thần Học. Đó là Tu sĩ Giuse Trương Hiển Khánh, Linh mục Giuse Phạm Văn Quý và Linh mục Phaolô Trần Đình Tam. Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu nhận định: “Hôm nay là này quan trọng vì là lần bảo vệ luận văn thạc sĩ thần học đầu tiên sau ít nhất 45 năm”.

Xem Hình

Tham dự buổi bảo vệ luận văn có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện Trưởng HVCG, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giáo sư Học Viện, Cha Vinh sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký, các giáo sư hướng dẫn, giáo sư phản biện và một số sinh viên cao học của HVCG.

Hội Đồng Thẩm Định Luận Văn gồm có Linh mục Quyền Khoa Trưởng Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ., STD làm Chủ tịch Hội Đồng, các Giáo sư Phản biện và Nữ tu Maria Trịnh Thị Hồng Sáng MTTGTT, M.Ed làm Thư ký.

Tu sĩ Giuse Trương Hiển Khánh bảo vệ Luận văn chuyên ngành Thần Học Tín Lý với đề tài: Đức Kitô: Đấng Cứu Độ Duy Nhất, Niềm Hy Vọng Của Nhân Loại, Dưới Nhãn Quan Của Thần Học Siêu Nghiệm. Giáo sư hướng dẫn là Linh mục FX. Nguyễn Hai Tính, SJ., STD. Hai giáo sư phản biện là Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, CSsR., Ph.D. và Nữ tu Anna Trần Thị Nguyệt, MTGXL, STD.

Linh mục Giuse Phạm Văn Quý bảo vệ Luận văn chuyên ngành Thần Học Tín Lý với đề tài Nền Tảng Ba Ngôi Trong Tương Quan Gia Đình Việt Nam. Giáo sư hướng dẫn là Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, CSsR., Ph. D. Hai giáo sư phản biện là Linh mục Phaolô Ngô Đình Sĩ và Linh mục FX. Nguyễn Hai Tính, SJ., STD.

Linh mục Phaolô Trần Đình Tam bảo vệ Luận văn chuyên ngành Thần Học Tín Lý với đề tài Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Của Giáo Hội. Giáo sư hướng dẫn là Linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS., Ph.D. Hai giáo sư phản biện là Linh mục FX. Nguyễn Hai Tính, SJ., STD. và Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, CSsR., Ph. D.

Đây là những hoa trái đầu tiên của Chương trình Thạc sĩ Thần học (STL) của HVCG. Chương trình này là một Phân khoa Thần học được Giáo hội công nhận, có mục đích giúp sinh viên nghiên cứu, đào sâu một chuyên ngành Thần học. Hiện này HVCG mở hai chuyên ngành: Tín Lý và Thánh Kinh. Chương trình Thạc sĩ gồm một năm cho chương trình Chuẩn Bị và hai năm rưỡi cho chương trình Thạc sĩ chính thức. Chương trình STL gồm 120 ECTS: 60 ECTS cho các môn học, 30 ECTS cho Kỳ thi Tổng quát (Comprehensive Exam) và 30 ECTS cho Bài Luận văn ra trường.

Kết quả buổi bảo vệ Luận Văn hôm nay, Hội Đồng Thẩm Định đánh giá các sinh viên có những đề tài thực tiễn, nghiên cứu công phu, đúng phương pháp, được Hội Đồng chấp nhận.

Học viện Công Giáo Việt Nam là một cơ sở giáo dục của Giáo Hội Công Giáo được thành lập vào năm 2015, đặt dưới sự quản lý của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trực tiếp và thường trực điều hành dưới sự quản lý của Ủy ban Giáo dục Công Giáo. Học viện có nhiệm vụ đào tạo trình độ trí thức cấp cao cho linh mục, tu sĩ và giáo dân về thần học và các ngành liên quan đến đời sống và sinh hoạt của Giáo Hội.

Học viện được thành lập hướng đến các mục tiêu:

- Đóng góp vào những nỗ lực của Giáo hội Việt Nam nhằm nâng cao sự hiểu biết đức tin cho mọi thành phần dân Chúa để sống và làm chứng cho Tin Mừng, đặc biệt trong hoàn cảnh có nhiều biến động về mọi mặt và xu hướng tục hóa;

- Chuẩn bị cho Giáo hội Việt Nam một đội ngũ giảng viên có khả năng dạy thần học tại các cơ sở đào tạo của Giáo hội;

- Xây dựng môi trường suy tư thần học dựa trên kinh nghiệm sống đức tin và văn hóa của dân tộc Việt, từ đó góp phần vào việc suy tư thần học của Giáo hội Hoàn vũ;

- Tìm kiếm những phương pháp mới, sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ và truyền giáo của Giáo hội Việt Nam trong hoàn cảnh đặc trưng của mình;

HVCG cũng chủ trương đối thoại với các hệ tư tưởng trong văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam, cũng như những trào lưu tư tưởng đương thời.

Trong năm học 2020-2021, chương trình Cử nhân (STB) của HVCG có 65 giáo sư, trong đó có 28 giáo sư giai đoạn Triết học, 38 giáo sư giai đoạn Thần học và 6 giáo sư Anh ngữ. Tổng số sinh viên học viện là 100, trong đó có 53 sinh viên Triết học và 47 sinh viên Thần học, gồm đa số là tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng và một số nhỏ là giáo dân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Từ năm học này, HVCG mở chương trình Mục Vụ Nghề Nghiệp do Cha Giuse Tạ Huy Hoàng M.T.S, D.Min. phụ trách. Họ là giáo dân thuộc nhiều ngành nghề kinh doang khác nhau ngoài xã hội.

Xin cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho công cuộc giáo dục, nhất là giáo dục đức tin trên quê hương chúng ta.

Gioan Lê Quang Vinh