CHÚA HÀI ĐỒNG
Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)

Xin Chúa ban hồng ân
Từ đôi tay mở rộng
Soi dẫn đường tương lai
Cho thai nhi được sống.
Ôi! Chúa Hài Đồng ơi
Con dâng Chúa cuộc đời
Muốn nên người bé nhỏ
Tỏ nụ cười trẻ thơ
(KD)