Năm Mèo vờn chuột sắp đi qua
Đón Xuân Rồng đến trở vào nhà
Tiếng kêu ngèo ngèo đi cho chóng
Rồng đem hy vọng sẽ thăng hoa

"Gởi theo Ông Táo đôi điều ước"
"Tâu lên Thánh Thượng vài niềm mơ"
Xin Ngài giúp đỡ cho vận nước
Bao năm dân tộc đã đợi chờ

Mong sao Việt Nam hết thuyết Mác
Để cho dân lành bớt khổ thân
Vùng lên quẳng ngay vào thùng rác
Vứt mau mớ lý thuyết ngu đần

Ai mang về Quê Hương tàn ác?
Áp đặt lên vai những người dân
Đày đọa dân tộc ra xơ xác
Giết hại đi bao những người thân

Bắt học sinh gọi hắn là bác
Ca tụng tên đồ tể hung thần
Quan thầy của hắn là Mao, Mác
Dạy họ mang về để giết dân

Gần bẩy mười năm ở miền bắc
Quê Cha đất Tổ đau nhiều hơn
Phản Thầy bán Chúa thật xuất sắc
Ai giết Cha Mẹ đảng mang ơn

Đấu tố giết nhiều đảng tâm đắc
Dạy cho trẻ thơ những oán hờn
Cướp nhà cướp đất ai thắc mắc
Công an kéo đến bắt sạch trơn

Miền Nam đảng vào để giải phóng
Tự do từ đó đã ra đi
Tiền của vào tay đảng mau chóng
Người dân mất sạch chẳng còn chi

Đảng chúng đến đâu cướp sạch bóng
Lệnh của chúng truyền phải thực thi
Đêm nằm lo sợ mà lạnh cóng
Giật mình nghe chó sủa mỗi khi

Kể sao cho hết được tội ác
Văn hóa dân tộc bị mất đi
Bao giờ giải thể đảng thờ Mác
Bấy giờ thế giới hết khinh khi

Xin hẹn mọi người vào dịp khác
Gởi theo Ông Táo về sẽ ghi
Tiễn đảng tàn ác, đi theo bác
Đón xuân Rồng đến, đảng biến đi!

Xuân về xin chúc mừng cô bác
Tần Niên sức khỏe chẳng hề vơi
Thưởng ban phúc-lộc-thọ-đại cát
An khang hạnh phúc hưởng ơn trời

(23 tháng chạp Ngày ông Táo về trời)