Malaysia: Lễ truyền chức Linh mục đầu tiên ở Ipoh trong vòng 22 năm qua

Ipoh – Thầy Anrê Wong, 43 tuổi, Dòng Môn đệ Chúa (CDD), đã được truyền chức Linh mục tại giáo xứ Thánh Micae của thầy. Ngày 30-11, hơn một ngàn người, cả người Công Giáo và người ngoài Công giáo, đã đến tham dự buổi lễ, cử hành vào ngày lễ thánh Anrê. Những người không thể vào nhà thờ có thể theo dõi buổi lễ qua một màn hình bên ngoài.

Cậu Wong đã được rửa tội vào năm 1969, là một cậu bé giúp lễ và lãnh phép Thêm sức tại nhà thờ thánh Micae. Thầy đã là thành viên của một nhóm thanh niên người Hoa, tham dự Đại hội giới trẻ tại Roma năm 2000. Lễ truyền chức linh mục lần trước tại Giáo xứ thánh Micae là cách nay 22 năm, khi cha Micae Cheah được truyền chức Linh mục.

Buổi lễ song ngữ được chủ tọa bởi Đức Giám Mục giáo phận Penang, Antony Selvanayagam. Trong số các vị đồng tế có linh mục Philip Tan Chong Men, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Môn đệ Chúa (CDD) và cha xứ giáo xứ thánh Micae, Đức Ông Stephen Liew. 49 linh mục đã tham dự lễ phong chức, cùng với nhiều tu sĩ nam nữ, trong đó có chị của cha Wong, nữ tu Celina, một nữ tu Dòng Hài đồng Giêsu. Wong là một nhân viên kế toán trong 14 năm trước khi đáp trả ơn gọi linh mục của mình. Thầy Wong học thần học ở Đại học Công giáo Phụ Nhân (Fu Jen) ở Đài Loan, và tốt nghiệp năm 2010. Thầy khấn trọn đời ngày 21-8-2010, và là phó tế ngày 27-6-2010, tại Melaka.

Cha Wong nói Hoa và tiếng Anh, và đã làm công tác mục vụ tại Petaling Jaya và Kuching. Trong bài phát biểu, cha Wong đã cám ơn các Giám mục, linh mục và tu sĩ; ngài cũng tỏ lòng biết ơn cha mẹ, cả hai đã qua đời, cám ơn người thân thuộc và bạn bè đến từ Đài Loan, nhiều người trong số họ là người không Công giáo, nhưng họ đến để tỏ tình thương và sự hỗ trợ của họ cho cha; cha cũng cám ơn cộng đồng Phật giáo. Cha nói: “Tôi tin rằng cơ hội này sẽ giúp thúc đẩy sự hòa hợp và sự hiểu biết liên tôn". Cha nói thêm với giới trẻ : “Hãy xem xét một ơn thiên triệu, và các bạn sẽ tìm thấy các thách đố, nhưng cũng là niềm vui lớn lao". (AsiaNews / Herald Malaysia 20-12-2011)

Phạm Kim An