Anh bảo…Anh muốn là linh mục,

Ước mơ ôm ấp thuở i tờ.

Đơn sơ một ước mơ tuyệt đẹp,

Để lại cho đời những vần thơ.

Anh bảo…Anh muốn là linh mục,

Để lại sau lưng những đời thường.

Lòng anh có còn bao nỗi nhớ,

Chỉ là xa xôi chuyện vấn vương.

Anh bảo…Anh muốn là linh mục,

Phù vân như thể tựa sương mờ:

Tiền tài danh vọng bao kẻ nhớ,

Mà anh chẳng một chút mong chờ.

Anh bảo… Anh muốn là linh mục,

Tin yêu bên Chúa tận hiến đời.

Cuộc đời muôn thứ phù vân mộng,

Linh mục duy Chúa mãi gọi mời.

(Hoài Thương)