VATICAN (CNS) – Một linh mục giáo phận Buffalo, Đức Ông Nelson H. Baker, đã vượt qua giai đoạn đầu trên tiến trình được phong thánh.

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã ký sắc lệnh chính thức công nhận ngày 14 tháng 1 là Đức Ông Baker, qua đời năm 1936, hưởng thọ 94 tuổi, đã anh dũng sống các nhân đức Kitô và xứng đáng được tôn vinh.

Đức Ông Baker, một binh sĩ thời Nội Chiến Hoa Kỳ, và là một nhà buôn ngũ cốc, đã trở thành một linh mục triều năm 1876. Ngài đã phục vụ với tư cách chánh xứ nhà thờ Đức Mẹ Vinh Thắng (Our Lady of Victory) tại Lackawanna, Nữu Ước, trên 50 năm.

Tại nhà thờ Our Lady of Victory, bây giờ được nâng lên hàng Vương Cung Thánh Đường, Đức Ông Baker đã tổ chức bếp nấu súp nuôi người nghèo và thành lập một bệnh viện, cũng như nhà nuôi dưỡng các bà mẹ không có chồng, các người vô gia cư và các trẻ em có vấn đề, cũng như những em bé bị bỏ rơi,

Đức Thánh Cha vẫn còn phải công nhận một phép lạ được gán cho sự bầu cử của Đức Ông Baker trước khi ngài được phong chân phước. Ngoài ra còn cần một phép lạ nữa trước khi ngài được phong hiển thánh.