BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THÁNG 10/2010 NHƯ SAU:


I-TỐI NGÀY 12/10/2010:
CUNG NGHINH VÀ DIỄN NGUYỆN – “ĐỒNG HÀNH VỀ BÊN MẸ”


A. CUNG NGHINH ĐỨC MẸ TÀPAO
- 18 giờ 00: Ổn định trật tự tại Quảng trường Thánh Mẫu Tàpao
- 18 giờ 30: Kiệu Đức Mẹ-Khởi hành từ Văn Phòng Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao (Cổng chính) đến Lễ Đài Quảng Trường (Rước kiệu Đức Mẹ chung quanh quảng trường)
- 18 giờ 50: Nghi thức tôn vinh Đức Mẹ tại Lễ Đài.

B. DIỄN NGUYỆN ĐỒNG HÀNH VỀ BÊN MẸ
- 19 giờ 00: Đức Cha Giuse tuyên bố khai mạc
- 19 giờ 05: Diễn nguyện

Phần I: Ngợi ca Thiên chức Linh mục Mừng kỷ niệm Ngân Khánh Linh mục (1985 – 2010) của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống – Giám Mục GP Phan Thiết.

Phần II: Hướng về Năm Thánh 2010
“TÔN VINH THIÊN CHÚA”

Phần III: Dâng Kính Mẹ Mân Côi
- 21 giờ 00: Đức Cha Giuse ban huấn từ và phép lành Toàn xá Năm Thánh 2010 - Kết thúc đêm cung nghinh và diễn nguyện.

II – SÁNG NGÀY 13/10/2010:
THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO


06 giờ 30: Giờ Khấn
06 giờ 50: Tập hát Cộng Đoàn
07 giờ 00: Thánh Lễ Đồng Tế
08 giờ 30: Kết thúc Thánh Lễ.