Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Chirstchurch, Tân Tây Lan
Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Christchurch, Tân Tây Lan


Nếu ghé vào Chirstchurch, thành phố thuộc Đảo Nam của Tân Tây Lan, người ta dễ dàng nhận ra bóng dáng Việt Nam tại những tiệm fastfood Fish & Chips. Hỏi ra mới biết một số người Việt Nam này là thành viên Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Chirstchurch.

Từ những ngày sau biến cố 75, một số người Việt Nam Công giáo sinh sống tại Chirstchurch đã thành lập ra Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam. Hiện nay Sơ Celine Đỗ Thị Mỹ, RNDM, Dòng Đức Bà Truyền Giáo, đang là Tuyên Úy Cộng đoàn. Tháng một lần, Cộng đoàn tổ chức thánh lễ Việt Nam tại nhà thờ Our Lady of Fatima.
Cộng đoàn tập hát trước thánh lễ


Vào ngày Chúa Nhật vừa qua, 13/6, có hai linh mục truyền giáo Ngôi Lời từ thành phố Wellington ghé vào Christchuch thăm cộng đồng. Bởi thế, mặc dầu đầu tuần, cộng đoàn vẫn quyết định tổ chức thánh lễ buổi sáng thứ Hai do hai cha Ngôi Lời cử hành. Hơn hai chục người Việt Nam, dù bận rộn với công ăn việc làm tại những tiệm Fish & Chips, vẫn bỏ qua tất cả, để tham dự thánh lễ. Theo tin được biết, vào Chúa Nhật này, một thánh lễ Việt Nam nữa cũng sẽ được tổ chức cho cộng đoàn.