CARTHAGE, Missouri - Cuộc Hội Thảo Linh Mục Thường Niên của Dòng Đồng Công đã được diễn ra trong những ngày 22-24 tháng 09 vừa qua do Cha Louis Vũ Minh Nhiên hướng dẫn và điều hợp cuộc Hội Thảo. Cha đã đặt trọng tâm vào việc Mục Vụ Gia Đình và chọn chủ đề: “Con hãy chăm sóc các chiên con của Thầy” (Gn 21:15).

Cha Nhiên chia sẻ là các bác sĩ thường hay khuyên người ta nên đi khám tổng quát hằng năm, nếu không có bệnh gì trầm trọng thì được khuyến khích cố gắng duy trì sức khoẻ, và nếu đau yếu thì được khuyên đi chữa trị, và được khuyên bảo cách thức để ngừa bệnh. Việc chăm sóc đoàn chiên của Chúa cũng tương tự như vậy:

1. Việc thứ nhất cần làm là chẩn bệnh: Tình trạng các gia đình trong Cộng Đoàn/Giáo Xứ.
2. Nếu gia đình đạo đức tốt lành, được khuyến khích tiếp tục sống tốt, chu toàn các bổn phận đối với Chúa, bác ái yêu thương tha nhân.
3. Nếu gia đình trục trặc, ly thân-ly dị, cần phương thức chữa trị.
4. Phòng bệnh, ngăn ngừa giúp các gia đình không đi vào vết xe của các gia đình trục trặc.
5. Tâm tình người mục tử, tấm lòng vị lương y.

Chương trình sinh hoạt của 3 ngày Hội Thảo được chia như sau:

Ngày Thứ Nhất:

-Sáng chia sẻ về đề tài, “Chẩn bệnh khám tổng quát: Tình trạng các gia đình trọng các Cộng Đoàn/Giáo Xứ.” Một Cha chia sẻ về việc chẩn bệnh các tầng lớp tuổi trong CĐ/GX như: Bệnh Người Lớn, Bệnh Người Trung Niên, Bệnh Giới Trẻ v.v..

-Chiều chia sẻ về đề tài, “Bồi bổ và chữa trị.” Một số Cha chia sẻ về các khoá: Thăng Tiến Hôn Nhân, Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân, Gia Đình Sống Đạo v.v...

Ngày Thứ Hai:

- Sáng chia sẻ về việc “Ngăn ngừa – Prevention” với những chia sẻ về Trắc Nghiệm Tính Tình (Myers-Briggs Type Indicator) để giúp vợ chồng hiểu biết tính tình của nhau; Hiểu biết 9 loại cá tính (Enneagram); chương trình FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication Understanding and Study) – Hòa Hợp Gia Đình; các khoá Dự Bị Hôn Nhân Mỹ và Việt.

- Chiều chia sẻ về đề tài, “Tâm Tình Người Mục Tử.” Cha Đán hướng dẫn bài chia sẻ với nội dung:
 “Ta biết các chiên Ta” (Gn 10:14)
 “Ta hiến sinh mạng vì con chiên Ta” (Gn 10:15)
 “Những việc nên và không nên làm”

Cha Đán chia sẻ là trong khi thi hành mục vụ, vị Mục Tử phải có nỗ lực muốn biết chiên của mình, cần biết những gì về chiên của mình, và biết bằng cách nào. Vị mục tử cũng phải luôn thăng tiến sự nhận biết và khắc phục những khó khăn trong việc tìm hiểu con chiên. Trong khi thi hành mục vụ vị Mục Tử cần phải dám dấn thân vì chiên và động lực chính yếu phải là Tình Yêu Thiên Chúa. Sau cùng là vị Mục Tử phải có những tâm tình yêu thương, khiêm tốn, hiền lành, và biết lắng nghe…

Ngày Thứ Ba: Ngày Open Forum…

Kết thúc cuộc Hội Thảo Linh Mục Thường Niên với một Thánh Lễ trọng thể Kỷ Niệm 15 Năm Thụ Phong Linh Mục của 5 người Anh Em là: Cha Huyến, Khánh, Độ, Thực, và Lực.

Thư Ký/Hội Thảo Linh Mục Đồng Công